Gå til sidens indhold

Få hvad du er værd

Du sidder til jobsamtalen. Det hele er faktisk gået rigtig godt. Og så spørger de lige pludselig, hvad du vil have i løn.

Du vrider dig lidt, for på den ene side vil du gerne have en ordentlig løn. Og på den anden side vil du også gerne have jobbet. Og tænk nu hvis dit lønkrav skræmmer så meget, at du ikke får tilbudt jobbet!

Forbered dig til lønforhandlingen

Du skal på forhånd have gjort dig to tal klart. Udspil og smertegrænse.
Udspillet skal være den løn, du vil være glad for at opnå, måske med et par tusinde lagt oveni til at forhandle med. Det kunne jo være, at det lykkedes dig at komme igennem med lønkravet.
Smertegrænsen er dit absolutte minimum. Hvad vil du arbejde for og stadig gå tilfreds fra arbejdet? Det kan ikke nytte noget, at man starter med at underbyde sig selv til en lønforhandling og accepterer en løn man dybest set ikke er tilfreds med. Det vil hurtigt overskygge glæden ved det nye job.
Brug evt. forbundets konsulenter til sparring når du skal fastlægge dit udspil og din smertegrænse.

Under lønforhandlingen
Når du sidder til jobsamtalen og bliver bedt om at komme med et bud, så prøv om du i stedet for at svare kan få arbejdsgiveren til at komme med et bud eller eventuelt en ramme, I kan forhandle ud fra. Inden du giver dit udspil, kommer du med et par gode forhåndsargumenter. Det kunne fx være:

  • Jeg kan se i mit forbunds lønstatistik for privatansatte, at lønniveauet i tilsvarende stillinger er.
  • Jeg finder det naturligt at få en lønstigning, hvis jeg skal skifte job.
  • Nu får jeg jo et større ansvar, og det vil jeg da gerne have noget for.

I de fleste private virksomheder ansættes man på en individuel kontrakt. Det betyder, at du ikke kun er i færd med at forhandle din løn, men at du forhandler en stor pakke der kan bestå af:

Individuel løn og pension
Sørg for at forhandle bruttoløn (løn incl. pension). Så kan du lettere holde styr på beløbet og sammenligne med andre private og offentlige bruttolønninger.

Lønregulering
Hvor ofte skal din løn forhandles, efter du er ansat? Er der automatiske lønreguleringer, eller bliver du hængende på samme løn?

Arbejdstid
En høj løn er god at få, men hvor meget skal du arbejde for den? Ansættes du uden højeste arbejdstid skal lønnen være derefter. Kan merarbejde afspadseres eller udbetales og hvordan? Hvor meget betyder det for dig, at have tid til andet end jobbet?

Ferie/Feriefridage
Ferieloven sikrer dig en minimumsferie på fem uger, men virksomheden kan sagtens tilbyde dig mere ferie eller feriefridage, der ellers kun er obligatoriske på det offentlige arbejdsmarked. Virksomheden kan også have nogle perioder med tvungen ferie.

Barns 1. sygedag, omsorgsdage, barsel
Retten til at holde fri med løn på barns 1. sygedag samt omsorgsdage fremgår ikke af funktionærloven eller anden lovgivning. Det skal derfor forhandles individuelt.. Hvis ikke i virksomheden er besluttet andet, er det funktionærlovens regler, der gælder ift. løn under barsel. Det vil sige at moderen kun har ret til ½ løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter fødslen. Faderen har ikke ret til fravær med løn efter funktionærloven.

Fri telefon, avis, hjemmearbejdsplads osv.
Kan også ses som en del af den samlede lønpakke. Husk på at det er rart med den slags udstyr, men at der som regel også ligger nogle forventninger i at du har det, f.eks. at du er til rådighed mere end ellers.

Brug forbundets konsulenter i Rådgivning og Forhandling
Forbundet anbefaler, at du - inden du skriver under på ansættelsesbrev eller ansættelseskontrakt - kontakter Rådgivning og Forhandling i Forbundet Kultur og Information for at få individuel rådgivning og evt. indsender ansættelseskontrakten til gennemsyn.

Brug forbundets karriererådigiver
Hvis du er indkaldt til jobsamtale kan du personligt eller via telefon sparre med forbundets karriererådgiver om, hvordan du vinder stillingen og samtidig får forhandlet de bedste løn og ansættelsesforhold.

Held og lykke næste gang du forhandler løn og ansættelsesforhold