Gå til sidens indhold

Special- og chefkonsulenter

Specialkonsulenter udfører typisk arbejde på et særligt højt fagligt niveau eller arbejde af særligt krævende karakter.  Tilsvarende gælder for chefkonsulenter, men de har ofte tillige koordinerende opgaver og i sjældne tilfælde egentlige ledelsesopgaver overfor andre akademikere.

Hvad er en specialkonsulent  og en chefkonsulent?
Specialkonsulenter udfører typisk arbejde på et særligt højt fagligt niveau eller arbejde af særligt krævende karakter.  Tilsvarende gælder for chefkonsulenter, men de har ofte tillige koordinerende opgaver og i sjældne tilfælde egentlige ledelsesopgaver overfor andre akademikere.

Specialkonsulenter har som udgangspunkt ikke personaleledelse.

Basisløn (1.10. 2022- niveau)

Specialkonsulent                     Kr. 541.211 pr. år - Kr. 45.100,91 pr. måned

Chefkonsulent                         Kr. 581.700 pr. år - Kr. 48.475,03 pr. måned

 

Som en forsøgsordning er der ved OK08 aftalt mulighed for lokalt med tillidsrepræsentanten at indgå aftale om, at tillæg aftales mellem ledelse og den ansatte, som kan vælge at lade sig bistå af den faglige organisation. Resultatet af forhandlingen skal efterfølgende indsendes til den faglige organisation til godkendelse.