Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere, der nyansættes i en administrativ stilling.

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg.

Rådighedstillægget udgør fra 1. oktober 2022:

Anciennitet             Årligt grundbeløb         Pr. 1. oktober 2022

1. år                                      35.350                     38.314,66

2.-3. år                                  40.592                     43.996,29

4.-5. år                                  46.506                     50.406,27

6.-7. år                                  53.092                     57.544,61

8.år og efterflg.                     66.533                     72.112,86

 

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.