Gå til sidens indhold

Rådighedstillæg

Der kan aftales rådighedstillæg for akademikere, der nyansættes i en administrativ stilling.

Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere (herunder bibliotekarer og cand.scient.bibl.er m.v.), der nyansættes i en administrativ stilling. Med rådighedstillægget følger en rådighedsforpligtelse på 35 timer pr. kvartal. For allerede ansatte kan der optages drøftelser omkring et eventuelt rådighedsbeløb

Til akademikere, der er ansat i administrative stillinger (generaliststillinger), og som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til indtil 35 timers merarbejde pr. kvartal, ydes der – med mindre andet aftales lokalt – et rådighedstillæg

 

Rådighedstillægget udgør pr. 1. oktober 2022:

1. år                                       25.069,50                37.454,28

2.-3. år                                   28.787,03                43.008,34

4.-5. år                                   32.981,16                49.274,45

6.-7. år                                   37.651,91                56.252,63

8.år og efterfølgende             47.184,03                70.493,79

Tillæggene er pensionsgivende. Beløbets størrelse afhænger af den enkeltes lønanciennitet.