Gå til sidens indhold

Løn for tjenestemænd

Lønnen for tjenestemænd i kommuner er sammensat af en grundløn + funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Hertil kommer et kronetillæg til nogle grupper.

Ved OK21 er der i Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer  aftalt følgende grundlønsforhøjelser pr. 1. april 2022:

 

Stillingsbetegnelse

Grundløn 1. april 2021

 Grundløn 1. april 2022

Basisstillinger

Trin 26 + 2.100 (31.3.2000-niveau)
eller
Trin 29 + 2.100 (31.3.2000-niveau) (Frederiksberg Kommune)

Trin 26 + 6.840 (31.3.2000-niveau)
eller
Trin 29 + 6.840 (31.3.2000-niveau) (Frederiksberg Kommune)

Specialister

Trin 38
eller
Trin 43 + 3.100 (31.3.2000-niveau)

Trin 38
eller
Trin 43 + 3.100 (31.3.2000-niveau)

Mellemledere

Trin 38

 eller
Trin 42 + 3.100 (31.3.2000-niveau) eller
Trin 46 + 3.100 (31.3.2000-niveau)

Trin 38

 eller
Trin 42 + 3.100 (31.3.2000-niveau) eller
Trin 46 + 3.100 (31.3.2000-niveau)

Ledere

Trin 46 + 3.100 (31.3.2000-niveau) eller
Trin 50 + 3.100 (31.3.2000-niveau)-niveau)

Trin 46 + 3.100 (31.3.2000-niveau) eller
Trin 50 + 3.100 (31.3.2000-niveau)

 

Grundlønsforhøjelsen sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bliver bevaret og alle lokalt aftalte trin/tillæg bliver bevaret, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt aftalte ændringer.