Gå til sidens indhold

Løn for overenskomstansatte

Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev der aftalt et nyt lønsystem for overenskomstansatte akademikere. Det nye lønsystem omfatter samtlige, der nyansættes inden for overenskomstens område, samt allerede ansatte, der vælger at overgå til det nye lønsystem.

Det nye lønsystem - Overenskomstansatte
Det nye lønsystem består af to elementer: en centralt aftalt basisløn og en tillægsdel.

Basislønnen på den fællesakademiske overenskomst består af 8 trin og indplacering på basislønforløbet sker efter uddannelse og i forhold til opnået anciennitet.

Bibliotekarer indplaceres på trin 1,2,4,4, 5,7. Trin 4 er to-årigt. Kandidater, herunder cand.scient.bibl.'ere, indplaceres på trin 4,4,5,6,8. Trin 4 er to-årigt.

Såfremt der ansættes bachelorer indplaceres de på trin 1, 2, 4, 4 og 5. Fra 1. april 2022 indplaceres bachelorer på trin 1, 2, 4, 4, 5 og 6. Trin 4 er to-årigt

Udover basislønnen skal der tages stilling til om, der skal aftales tillæg.