Gå til sidens indhold

Løn (Kommuner og regioner)

 • Løn for overenskomstansatte

  Ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev der aftalt et nyt lønsystem for overenskomstansatte akademikere. Det nye lønsystem omfatter samtlige, der nyansættes inden for overenskomstens område, samt allerede ansatte, der vælger at overgå til det nye lønsystem.

  Læs mere
 • Løn for tjenestemænd

  Lønnen for tjenestemænd i kommuner er sammensat af en grundløn + funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Hertil kommer et kronetillæg til nogle grupper.

  Læs mere
 • Special- og chefkonsulenter

  Specialkonsulenter udfører typisk arbejde på et særligt højt fagligt niveau eller arbejde af særligt krævende karakter.  Tilsvarende gælder for chefkonsulenter, men de har ofte tillige koordinerende opgaver og i sjældne tilfælde egentlige ledelsesopgaver overfor andre akademikere.

  Læs mere
 • Reguleringsprocenten i kommunerne

  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område.

  Læs mere
 • Reguleringsprocenten i regionerne

  Reguleringsprocenten sikrer offentligt ansatte en lønudvikling, der følger lønudviklingen på det private område.

  Læs mere
 • Rådighedstillæg i kommunerne

  Der kan aftales rådighedstillæg for akademikere, der nyansættes i en administrativ stilling.

  Læs mere
 • Rådighedstillæg i regionerne

  Der kan forhandles rådighedstillæg til akademikere, der nyansættes i en administrativ stilling.

  Læs mere