Gå til sidens indhold

Kontrolforanstaltninger

Læs om IT- og videoovervågning, offentliggørelse af billeder på nettet m.v.

 • It-overvågning af ansatte

  Den udbredte brug af IT indenfor alle brancher giver arbejdsgivere nye muligheder for at overvåge og kontrollere deres ansatte, og det er i høj grad teknikken, der sætter dagsordenen for overvågningen. Men hvornår er det rimeligt og i overensstemmelse med reglerne at kontrollere medarbejdernes brug af e-mail og internet - blot fordi det er teknisk muligt?

  Arbejdspladsen skal have en IT-politik, der bl.a. udstikker retningslinjer for medarbejdernes brug af internet, e- mails mv. til private formål. Det skal også fremgå hvordan og i hvilke situationer arbejdsgiver kan kontrollere medarbejdernes brug af internet, e-mails mv. Arbejdsgiver må ikke læse private e-mails, så det er en god ide altid at skrive "privat" i emnefeltet, hvis du bruger din arbejdsmail privat. Ellers kan det være svært for arbejdsgiver at skelne mellem private e-mails og arbejdsrelaterede e-mails.

  Datatilsynet har gennem årene taget stilling til en række konkrete sager om medarbejderes brug af internet, e-mails m.v.  Du kan læse nærmere om praksis på området på Datatilsynets hjemmeside.

 • Offentliggørelse af billeder på internettet

  Datatilsynet har truffet afgørelse vedrørende offentliggørelse af medarbejderes foto, privatadresse m.v. på internettet. Datatilsynet har udtalt, at arbejdsrelaterede oplysninger som navn, ansættelsesområde, direkte telefonnummer og e-postadresse på arbejdspladsen må offentliggøres på internettet uden de ansattes samtykke.

  Derimod må oplysninger som privatadresse, privattelefonnummer og billede som udgangspunkt kun offentliggøres på internettet med de ansattes udtrykkelige samtykke.

   

 • Videoovervågning
 • Kontrolforanstaltninger

  Ledelsesretten indebærer at arbejdsgiver kan iværksætte kontrolforanstaltninger som f.eks. overvågning. Det kræver, at kontrollen er sagligt og begrundet i driftmæssige årsager og skal have et rimeligt formål.

  Medarbejdere skal informeres forud for iværksættelse at kontrolforanstaltninger.  Se nærmere

  Kommuner: Aftale om kontrolforanstaltninger

  Statens område:  Cirkulære om aftale om kontrolforanstaltninger

 • Kodeks for gennemførelse af sikkerhedstests

  Et Kodeks for gennemførelse af sikkerhedstest sætter rammer for hvordan IT-systemer kan testes uden at testen krænker eller udstiller enkelte medarbejdere.
  Kodekset er udarbejdet af på tværs af sektorer af Akademikerne, HK, KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed, Dansk Erhverv, Dansk Industri, IT-Branchen og SMVdanmark. Du kan læse nærmere her.