Gå til sidens indhold

Kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs om efteruddannelse og kompetenceudvikling

Løbende kompetenceudvikling på jobbet er et krav i dag. Samfund og virksomheder ændrer sig hele tiden, og det stiller krav til medarbejderne om stadig udvikling og omstilling.

Men efteruddannelse er også en jungle af tilbud og muligheder. Læs mere om  kompetenceudvikling i det offentlige og de tre kompetencefonde nedenfor.

 • Statsansat

  Du kan som statsansat søge om økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling i Den Statslige Kompetencefond. Der kan søges støtte til uddannelses- og kursusgebyr, materialer, transport samt ophold. Der kan ikke søge om penge til vikarudgifter. Det er et krav, at din arbejdsplads også er med til at betale for den kompetenceudvikling, du søger til. Det kan f.eks. være i form af udgifter til dækning af arbejdstid.

  Du kan fra den 4. september 2019 søge om støtte hos Kompetencefonden.

  Aftale om kompetenceudvikling, 2019

  Aftale om Den Statslige Kompetencefond, 2021

  Rådgivning og økonomisk større til kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser - læs om Kompetencesekretariatets opgaver.

 • Ansat i region eller kommune

  Der er i 2015 indgået aftaler om kompetenceudvikling både i kommuner og regioner.

  Se aftalerne her


  Kompetencefond for ansatte i kommuner og regioner

  Fra den 1. april 2022 indtræder AC´ere i både Den Kommunale Kompetencefond og Den Regionale Kompetencefond. De to kompetencefonde har eksisteret siden henholdsvis 2013 og 2015, og på baggrund af forhandlingerne ved OK21 træder AC nu også ind, så akademikere fra april 2022 kan søge støtte til kompetenceudvikling.

  Denne mulighed for at søge individuel støtte skal være et supplement til den kompetenceudviklingsindsats og de kompetenceudviklingsmidler, der allerede er i kommuner og regioner.

  Hvad betyder det for dig

  Du kan søge om op til op til 30.000 kroner pr. år til efter- og videreuddannelse og op til 50.000 kroner årligt til en masteruddannelse, og pengene kan dække kursusudgift, materialer og transport. Vær dog opmærksom på, at i kommunerne skal arbejdsgiver dække de 20%.

  Hvilke uddannelser kan der søges tilskud til

  Forhåndsgodkendte uddannelser er:

  • Akademiuddannelser (eller – moduler)
  • Diplomuddannelser (eller – moduler)
  • Kandidatuddannelser (eller – moduler)
  • Masteruddannelser (eller – moduler)

  AC drøfter løbende med KL og RTLN, om yderligere uddannelser/kurser kan godkendes som støtteberettigede.

  Tidsfrister
  Der er mange om buddet, og det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Sid klar ved computeren på de tidspunkter, der står nedenfor, da fondene "tømmes" hurtigt.

  Fondene tilføres midler og åbner for ansøgning på følgende tidspunkter:

  Kommune: første gang - 5. april 2022 kl. 10.00. Herefter første tirsdag i månederne juni, oktober og februar kl. 10.00. Dvs. vær klar den 6. juni 2023, 3. oktober 2023 eller 6. februar 2024.

  Region: første gang – den 26. april 2022 kl. 10.00. Herefter anden tirsdag i månederne januar, maj og september kl. 10.00. Dvs. vær klar den 9. maj 2023, 12. september 2023 eller 9. januar 2024.

  Du skal sende din ansøgning senest dagen før uddannelsen starter. Når du har gennemført ansøgningen, må der max gå 40 dage inden underskrifter fra leder og TR/FTR/Organisation er uploadet. Ellers afvises din ansøgning.

  Du kan godt søge, selv om du endnu ikke er optaget på uddannelsen – dog tidligst 9 måneder før, men et evt. udbetalt beløb skal tilbagebetales, hvis du ikke får den ansøgte plads. 

  Der kommer i alt 7 runder i overenskomstperioden, så hvis det ikke lykkes i første omgang – prøv da igen.

  Fremgangsmåde

  FØLG DE 5 TRIN OG ANSØG

  1. Tal med leder og TR
  Tal med din leder om dine udviklingsmuligheder. Få inspiration hos TR og din faglige organisation.

  2. Afklar uddannelse
  Afklar hvilken uddannelse der er relevant for dig, og hvornår du kan deltage. Se positivlister over forhåndsgodkendte uddannelser.

  3. Læs reglerne
  Læs fondens regelsæt således, at din ansøgning kan behandles hurtigt. 

  4. Udfyld ansøgning
  Vær klar ved din computer, når fonden åbner. Ansøgningsskemaet udfyldes, underskrives og uploades i første omgang af dig. Dernæst har du 40 dage til at få ansøgningen underskrevet af din leder og din TR/faglige organisation. Hvis du ikke har en TR - kontakt da forbundet via kontakt@kulturoginformation.dk.  

  5. Ansøgning behandles
  Ansøgningen behandles af KL/RTLN og AC. Du vil normalt få svar inden for 14 dage til en måned


  Ansøgningerne behandles efter ”først-til-mølle-princippet”, så hold skarpt øje med datoerne for tilførsel af midler til fondene.

   

  Du kan læse mere om fondene her:

  https://denkommunalekompetencefond.dk/

  https://www.denregionalekompetencefond.dk/

  https://www.akademikerne.dk/soeg-om-stoette-til-individuel-kompetenceudvikling/