Gå til sidens indhold

Grønland

Forbundet Kultur og Information har knap 15 medlemmer i Grønland, der typisk er beskæftiget på Nunatta Atuagaateqarfia (Grønlands Landsbibliotek), Groenlandica (Nationalbiblioteket), ved kommunale biblioteker eller ved biblioteker på diverse uddannelsessteder m. flere.

Forbundets offentlige ansatte medlemmer - undtagen tjenestemandsansatte - er ansat på overenskomstvilkår og følger  Overenskomst mellem Naalakkersuitsut (Grønlands Selvstyre) og De Samforhandlende Akademikerorganisationer (Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) , Forbundet af Arkitekter og Designere, Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Dansk Magisterforening (DM) og Dansk Psykologforening) for ansatte i Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner.

Bibliotekarerne er omfattet af overenskomsten. I overenskomsten beskrives løn- og ansættelsesforhold. Løn er angivet i § 3, hvor bibliotekar DB indplaceres på løntrin 5-18, mens kandidater indplaceres på trin 7-17 og 21. Alle trin er 1-årige. De fleste bibliotekarer ansat i Grønland oppebærer endvidere administrationstillæg (§ 13) og rådighedstillæg (§ 14). Der er derudover mulighed for lokalt forhandle tillæg. 

Privatansatte medlemmer i Grønland er ansat på individuel kontrakt, hvor vilkårene følger af lovgivningen.

Løn
Lønnen i Grønland er ca. 10% lavere end for tilsvarende arbejde i Danmark. Den lavere løn modsvares af, at skatten i Grønland er lavere end i Danmark.

Personfradraget er noget højere, og skatteprocenten ligger i øjeblikket mellem 42 og 44%. Skattesystemet er proportionalt, d.v.s. at der betales lige meget i skat af hver krone, uanset om man er lavtlønnet eller højtlønnet. Renter af gæld er fradragsberettigede, dog ikke renter af prioritetsgæld i ejendomme i Danmark.

Der er særlige regler om beskatning afhængigt af, om ansættelsen overstiger 6 måneder eller ej. Forbundet anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne om dobbeltbeskatning ved at kontakte SKAT eller læse mere på Sullissivik.gl for yderligere oplysninger. Forbundet har ikke mulighed for at rådgive om skatteforhold i Grønland.

Nogle fødevarer, f.eks. frugt og frisk mælk er noget dyrere end i Danmark. Til gengæld er alt godt fra havet noget billigere.

Daginstitutioner ligger på samme niveau, men der er mangel på daginstitutionspladser (noget der dog er ved at blive ændret), og "sort" dagpleje, som mange er henvist til, er relativt dyr.

Bolig
Ikke-hjemmehørende og hjemmehørende kan have ret til bolig. Bemærk at du har ikke ret til bolig, hvis du ikke er hjemmehørende. Derfor er det vigtigt at nærlæse i stillingsopslag om der er bolig til stillingen. 

Huslejen varierer noget efter boligens størrelse og alder, men ligger typisk i størrelsesordenen 3.-5.000 kr. pr. måned incl. varme. Man er berettiget til en bolig, der er et værelse større end antal personer. En familie på tre vil derfor få en fire værelses bolig. Der opkræves 3 måneders husleje i depositum ved indflytning i anvist bolig. Depositum kan være forskellig alt efter hvilken ejendomsmægler, der har uddelt en bolig. 

A-kasseforhold
Lov om arbejdsløshedsforsikring gælder ikke i Grønland, hvorfor man ikke kan få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge ved hel eller delvis ledighed. Det anbefales derfor stærkt at fortsætte sit medlemskab af Akademikerne a-kasse, idet man som regel vil være berettiget til at få dagpenge umiddelbart ved tilbagekomst til Danmark. 

Kontakt derfor altid Akademikernes a-kasse i god tid inden afrejse til Grønland, for derved at sikre dig, at du er omfattet af dagpengesystemet ved evt. tilbagekomst til Danmark fra Grønland. Læs mere om arbejde i udlandet

Øvrige forhold

Nordisk Samarbejde under Nordisk Råd har samlet en masse praktisk information, hvis du påtænker at rejse til Grønland

Akademikernes Sammenslutning i Grønland (ASG) 
En række AC-organisationer, der har medlemmer i Grønland, herunder BF, har etableret et samarbejde gennem dannelsen af "Akademikernes Sammenslutning i Grønland" (ASG), som har sin egen bestyrelse. Organisationen varetager medlemmernes fælles interesser på det økonomiske, sociale og kompetencegivende område m.m.