Gå til sidens indhold

Overenskomster og aftaler

Læs om de overenskomster og aftaler som Forbundet Kultur og Informations medlemmer er omfattet af

Her ses - udover ikrafttrædelsestidspunkter for enkeltelementer i forbundets overenskomster - samtlige generelle gældende generelle overenskomster og aftaler for Forbundet Kultur og Informations medlemmer. Aftaler om specielle forhold - eksempelvis seniorer - findes under det enkelte emne.

 • Ansat i staten

  En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiver(organisation) om løn-, pensions- og øvrige ansættelsesvilkår, som f.eks. arbejdstid, ferie, sygdom, opsigelse m.v.

  Statslig AC-overenskomst  (Overenskomst for statsligt ansatte akademikere - herunder Forbundet Kultur og Informations medlemmer - gælder for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024. Overenskomsten er forhandlet mellem Finansministeriet og AC.)

  Aftale for tjenestemænd. (Her finder du det aktuelt gældende cirkulære for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Staten. Aftalen omhandler løn- og pensionsvilkår)

  Lov om tjenestemænd (Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansattes forhold er reguleret i tjenestemandsloven)

  Hovedaftalen mellem Finansministeriet og AC • Ansat i regionerne

  En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiver(organisation) om løn-, pensions- og øvrige ansættelsesvilkår, som f.eks. arbejdstid, ferie, sygdom, opsigelse m.v.

  Den Regionale AC-overenskomst (Overenskomst for regionalt ansatte akademikere - herunder Forbundet Kultur og Informations medlemmer - gælder for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2024. Overenskomsten er forhandlet mellem Danske Regioner og Akademikerne.) • Ansat i kommunerne

  En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiver(organisation) om løn-, pensions- og øvrige ansættelsesvilkår, som f.eks. arbejdstid, ferie, sygdom, opsigelse m.v.

  Gældende AC-overenskomst 2021-2024

  Her finder du den AC-overenskomst, der er gældende for Forbundet Kultur og Informations medlemmer.

  Aftale for tjenestemandsansatte bibliotekarer - kommuner -2021 
  Her finder du gældende tjenestemandsaftale for Forbundet Kultur og Informations kommunale tjenestemænd.  

  Tjenestemandsregulativ - 2008
  Her finder du bestemmelser om afsked, opsigelse, nedlæggelse af stillinger, rådighedsløn m.v. for tjenestemænd.

  Chefaftaler
  Her finder du chefaftaler, der dækker direktører, forvaltningschefer, andre administrative chefer på det kommunale område

  Protokollat om Vagttillæg - KL
  Her finder du regler for honorering vedr. aften- og weekendarbejde.

  Hovedaftale mellem KL og AC-organisationer
  Her finder du gældende hovedaftale aftalt mellem KL og AC-organisationerne

   

 • Privatansat

  Her finder du en oversigt over de private arbejdspladser med en Forbundet Kultur og Information-overenskomst.

  DBC-overenskomst

  DR-overenskomst (programmedarbejdere)

  DR-overenskomst (teknisk og administrativt personale)