Gå til sidens indhold

Frivillige fratrædelser

Læs om forhold der kan have betydning for dig, når du skal vurdere om en frivillig fratrædelse er attraktiv for dig. Kontakt altid forhandlingsafdelingen før du skriver under på en aftale.

For at nedbringe antallet af evt. afskedigelser i nedskæringssituationer, ser Forbundet Kultur og Information ofte, at offentligt ansatte tilbydes muligheden for at indgå frivillige fratrædelsesaftaler, eller det kan være du selv bringer muligheden på bane.

Er du i den situation, er det vigtigt, du er rådgivet grundigt, før du evt. siger ja til en fratrædelsesaftale. Du kan enten kontakte din TR eller Forbundet Kultur og Informations forhandlingsafdeling direkte.

I en aftale kan der være en række elementer, der kan gøre tilbuddet mindre tiltrækkende, end hvad det umiddelbart ser ud til. Derfor er det vigtigt du kender dine rettigheder, såfremt du ellers står overfor at blive  afskediget. Derudover kan selve den aftalte dato for fratrædelsen have stor betydning for om det er en god aftale, f.eks. hvis du er med i efterlønsordningen o.lign. Nogle af disse elementer kan give dig anledning til at fremsætte nogle krav om et bedre/ændret tilbud, hvis du stadig ønsker en aftale – fx. i form af tillagt pensionsalder, eller en senere fratrædelsesdato.

 

Nedenfor ser du en liste over elementer, der kan have betydning for hvorvidt, hvordan eller hvornår du skal aftale en frivillig fratrædelse:

  • For tjenestemænd gælder det (jf. tjenestemandspensionslovens §4 stk. 1 samt tjenestemandpensionsregulativets §4) at såfremt en tjenestemandsstilling nedlægges, og der ikke tilbydes en anden passende stilling, er tjenestemanden berettiget til rådighedsløn i 3 år. Det gælder uanset hvilken alder tjenestemanden har ved denne begivenhed.
  • Tjenestemænd får kun gavn af ”hele” pensionsalderår i forbindelse med pensionering. Fratrædelsestidspunktet er derfor meget vigtigt af få korreleret med oprykningsdatoen for pensionsalderår i et givent kalenderår, såfremt du ikke har opnået 37 pensionsalderår. Vær også opmærksom på eventuelle fremtidige trinstigninger for tjenestemænd, som følge af centrale forhandlinger.
  • For overenskomstansatte er der ved en egentlig afskedigelse ret til en fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a på 1 eller 3 måneders løn, hvis du på fratrædelsestidspunktet har været ansat i henholdsvis 12 eller 17 år. Hvis du ved en egentlig afskedigelse ville være berettiget til fratrædelsesgodtgørelsen efter § 2a, bør du sørge for at aftale, at der også sker en sådan udbetaling ved indgåelse af en frivillig fratrædelsesordning.
  • Er du med i efterlønsordningen har det stor betydning for efterlønnens størrelse, at du har den alder hvor du er på den høje sats (100%). Kontakt din a-kasse for hvornår du har optjent retten til at gå på efterløn på den høje sats.
  • Er du med i efterlønsordningen kan du optjene bonus/skattefri præmie for at arbejde fremfor at gå på efterløn. Det er typisk når du har udsat overgang til at gå på efterløn i en vis periode. Bonus udbetales kun for afsluttede kvartaler, dvs. hver gang du har arbejdet 481 timer, har du optjent en portion. Har du blot 480 timer mister du en portion skattefri præmie. Igen er fratrædelsestidspunktet meget vigtigt at få koordineret med denne bonusoptjening. Kontakt din A-kasse om hvornår du har skæringsdatoer i optjeningen af skattefri præmie.