Gå til sidens indhold

Forhandlingsforhold

Læs om de generelle forhandlingsforhold for offentlige og privatansatte medlemmer

 • Offentligt ansatte

  Begrebet forhandlingsforhold dækker såvel lokale som centrale forhandlinger vedr. generelle løn- og ansættelsesmæssige forhold, herunder overenskomstforhold.

  Forbundet Kultur og Information er en såkaldt forhandlingsberettiget organisation. Dette betyder, at forbundet kan føre forhandlinger og indgå aftaler på vegne af forbundets medlemmer med de offentlige arbejdsgivere vedrørende alle aspekter dækket af de kollektive overenskomster.

  På det offentlige område betyder det, at forbundet har uddelegeret forbundets forhandlings- og aftaleret til forbundets lokale tillidsrepræsentanter (TR). Dette betyder, at TR forhandler samtlige lokale forhold og kan indgå aftaler med den lokale ledelse.

  Er der på en arbejdsplads ikke mulighed for at vælge en TR (grundet for få ansatte til at kunne vælge en sådan) forhandler forbundet for medlemmerne.

  Forbundet Kultur og Information centralt forhandler for samtlige bibliotekschefer samt andre ledere, der har fået uddelegeret mandatet til at indgå lønaftaler med Forbundet Kultur og Informations tillidsrepræsentanter. Dette betyder, at forbundet centralt nogle steder kun forhandler for bibliotekschefen - andre steder for bibliotekschefen samt en række andre ledere.

  Forbundet Kultur og Information centralt forhandler endvidere kollektive overenskomster med samtlige offentlige arbejdsgivere, hvilket vil sige KL (tidligere Kommunernes Landsforening), Staten (Finansministeriet) og Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn). Disse forhandlinger foregår hvert 3. år - sidste gang i 2018.

  Forhandlinger for tjenestemænd.
  Forbundet Kultur og Information forhandler selv overenskomster for forbundets tjenestemandsgruppe, hvor det er forbundets formand, der fører disse forhandlinger. Disse forhandlinger føres på samtlige forhandlingsområder: Staten, KL og regionerne.

  Forhandlinger for overenskomstansatte
  Forbundet Kultur og Information deltager direkte i forhandlingerne for alle overenskomstansatte medlemmer, idet forbundets formand ved de kommende OK18 forhandlinger er medlem af AC's forhandlingsudvalg for den offentlige sektor. Dette udvalg med AC's formand i spidsen fører samtlige forhandlinger for alle AC-organisationers overenskomstansatte medlemmer. Disse forhandlinger føres på samtlige forhandlingsområder: Staten, KL og regionerne.

  Forhandlinger for såvel tjenestemænd og overenskomstansatte
  Forhandlinger vedrørende helt overordnede generelle krav gældende for såvel tjenestemandsansatte som overenskomstansatte føres for Forbundet Kultur og Informations medlemmers vedkommende af det kommunale/regionale forhandlingsfællesskab på KL-området og det regionale område og af Det centrale Forhandlingsudvalg (CFU) på statens område.
  AC's formand varetager disse forhandlinger på vegne af alle AC's medlemsorganisationer, herunder Bibliotekarforbundet.

 • Privatansat

  De fleste privatansatte bibliotekarer forhandler selv deres løn og ansættelsesvilkår, evt. efter råd og vejledning fra Forbundet Kultur og Information.

  En mindre del af forbundets medlemmer er omfattet af en overenskomst som forbundet - oftest sammen med andre AC-organisationer - har indgået med virksomheden. Er du ansat på en sådan overenskomstdækket virksomhed, vil det være Forbundet Kultur og Information og den lokale tillidsrepræsentant, der forhandler de generelle løn og ansættelsesvilkår med virksomheden. I overenskomsten vil procedurerne for lønforhandling o. lign. være beskrevet. Der er bla. overenskomster på Danmark Radio og på DBC.

  Størstedelen af Forbundet Kultur og Informations medlemmer er ansat på individuel kontrakt. Det indebærer, at det er den ansatte selv, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår med arbejdsgiveren. I følge funktionærlovens § 10 må en ansat imidlertid altid drøfte sine løn- og ansættelsesvilkår med den faglige organisation, og organisationen har adgang til at begære en forhandling med virksomheden om disse forhold.

  Opstår der problemer i ansættelsesforholdet, ønsker mange af Forbundet Kultur og Informations medlemmer at forsøge at løse problemerne selv - med forbundet på sidelinjen som "sparringspartner". Af og til er situationen imidlertid sådan, at Forbundet Kultur og Information - efter medlemmets ønske - går ind i sagen og kontakter arbejdsgiver. Arbejdsgiver har så, jf. funktionærlovens § 10, pligt til drøfte sagen med forbundet, og oftest er det heldigvis muligt at finde en mindelig løsning.