Gå til sidens indhold

Fleksydelse

Når man er ansat eller visiteret til et fleksjob kan man ikke søge efterløn. Man skal i stedet søge fleksydelse

Betingelser for fleksjob:

  • har nået fleksydelsesalderen (se alder for efterløn)
  • er visiteret til fleksjob
  • har betalt fleksydelsesbidrag i mindst 30 år (der er overgangsordning i forhold til anciennitetskravet og betalingen af bidraget ligesom i efterlønsordningen)
  • Har bopæl i Dnamark, Færøerne eller Grønland eller et EU/EØS-land
  • ikke modtagt social pension - dog undtaget invaliditetsydelse

Fleksydelsen udgør 91 % eller 100 % af dagpengesatsen afhængig af bl.a  fødseldår. Ved udbetaling af fleksydelse sker der modregning for pensionsordninger - også selv om de ikke kommer til udbetaling.  Der er ikke mulighed for at optjene skattefri præmie som ved efterløn. Fleksydelse administreres af Udbetaling Danmark og kan søger på Borger.dk

Det er muligt at have lønindkomst samtidig med fleksydelsen. Det gælder dog kun job på almindelige vilkår, da beskæftigelse i fleksjob ikke kan kombineres med fleksydelse. Som hovedregel trækkes der i fleksydelsen for hver time, man har lønarbejde.

Ansatte, der overgår til fleksydelse, anses ikke for at forlade arbejdsmarkedet, og tilgodehavende ferie overføres derfor til FerieKonto. Når feriepengene hæves, nedsættes fleksydelsen med 7,4 timer pr. feriedag.