Gå til sidens indhold

Sygdom før/under ferien

Sygdom før ferie påbegyndes
Ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Er en ansat syg, når ferien begynder f.eks. mandag morgen, har han ikke pligt til at begynde sin ferie. Ferien bliver herefter suspenderet. Sygemelding til arbejdsgiveren sker efter de almindelige procedurer på arbejdspladsen. Suspenderes ferien, fastsætter arbejdsgiver efter drøftelse med den ansatte, hvornår erstatningsferie skal afholdes.

Sygdom efter ferie er påbegyndt
Hvis den ansatte bliver syg, efter ferien er påbegyndt, vil den ansatte have ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Denne karensperiode på 5 sygedage regnes pr. ferieår, og derfor bør al sygdom meddeles og dokumenteres, også selv om sygdommen forventes at vare under 5 dage.

Eksempel:

Du bliver syg under ferie i juli 2014. Du melder dig syg til din arbejdsgiver på første sygedag, og skaffer samtidig en lægeerklæring fra en læge på dit feriested. Efter 3 sygedage er du rask igen og vælger at fortsætte ferien, hvilket du meddeler din arbejdsgiver.

Under ferie i oktober 2014 bliver du syg igen i 5 dage. Du vil så have ret til erstatningsferie efter 2 sygedage, da 3 af de 5 karensdage jo lå under ferien i juli måned.  Du skal også denne gang huske at melde dig syg på første sygedag og skaffe lægeerklæring fra den første sygedag.

Den ansatte skal melde sig syg på første sygedag efter de almindelige retningslinjer på arbejdspladsen og skal som udgangspunkt komme med en lægeerklæring. Lægeerklæringen skal gælde fra første sygedag og den ansatte skal selv betale for erklæringen.  Arbejdsgiver kan dog godt beslutte, at lægeerklæring ikke er nødvendig.

Bliver den ansatte rask igen under ferien, skal hun raskmelde sig til arbejdsgiver. Den ansatte kan så vælge at afholde den resterende del af ferien eller at vende tilbage til arbejdet. 

Erstatningsferien skal som udgangspunkt holdes i samme ferieår, men hvis det ikke kan lade sig gøre på grund af sygdom, kan den holdes i det følgende ferieår.  

Har den ansatte optjent mindre end 25 feriedage beregnes karensperioden forholdsmæssig.

Har den ansatte ikke været ansat hos samme arbejdsgiver fra optjeningsårets begyndelse, er det den ansatte der skal dokumentere, hvormange gange hun har været syg under ferie i ferieåret hos andre arbejdsgivere.