Gå til sidens indhold

Overførsel af ferie

Overførsel af ferie ud over 20 dage

Det er muligt at indgå individuel aftale med arbejdsgiver om overførsel af optjente ferietimer udover 4 uger til det/de følgende ferieår. De 4 uger er en minimumsgrænse, som den ansatte skal holde hvert år. Det er muligt at aftale såvel overførsel til et som flere på hinanden følgende år. Er der tale om feriehindringsferie, gælder andre bestemmelser. Se afsnittet om feriehindring.

For at kunne overføre ferie, skal der inden den 30. september efter ferieårets udløb foreligge en skriftlig aftale indgået mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren kan ikke ensidigt pålægge den ansatte at overføre ferie. Det er vigtigt, at aftalen om overførsel af ferie er så præcis som mulig, så man undgår efterfølgende fortolkningstvivl. Særligt skal det stå klart, hvordan og hvornår ferien efterfølgende skal afvikles. Hvis det f.eks. helt præcist er aftalt, hvornår ferien det efterfølgende år skal afholdes, kan arbejdsgiveren ikke ændre ferien.

Eksempel:
Det aftales, at der i de næste 2 ferieår skal overføres mest mulig ferie, og at den overførte ferie skal holdes i de 2 første uger af september i det 3. ferieår.

Ferieår 1: 5 optjente feriedage overføres til næste følgende år

Ferieår 2: 5 overførte dage + 15 optjente feriedage holdes. 15 optjente feriedage overføres til næste ferieår.

Ferieår 3: De 15 overførte feriedage holdes i september, f.eks. i forlængelse af de optjente 30 dage, dvs. i alt 9 uger.

Den ansatte får sin fast påregnelige løn under ferie på det tidspunkt, hvor den overførte ferie afholdes.

Med mindre andet aftales mellem arbejdsgiveren og den ansatte, gælder de almindelige varslingsregler vedrørende overførsel af ferie, så ferie ud over 3 uger følger reglerne for restferie.

Overført opsparet ferie skal afholdes før anden ferie.