Gå til sidens indhold

Ferielukning

Som udgangspunkt har en ansat ikke pligt til at holde ferie, som han selv skal finansiere. Det gælder imidlertid ikke ved kollektive ferielukninger, hvor arbejdsgiver har ret til at iværksætte ferielukning af en institution i f.eks. nogle uger i sommerperioden. Har den ansatte ikke optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, må den ansatte selv finansiere ferien. Ferieaftalens bestemmelser om varsling (3 uger ved hovedferie og 1 uge ved restferie) gælder også her.

Ferielukning mellem jul og nytår
Der gælder særlige regler ved institutioners ferielukninger i arbejdsdagene mellem jul og nytår. I de tilfælde den ansatte har optjent mere end 3 ugers betalt ferie, skal arbejdsgiveren sørge for at gemme/varsle restferie til julelukningen. Hvis arbejdsgiveren ikke har sørget for at gemme/varsle restferie, skal der udbetales løn for de pågældende dage.

Såfremt en ansat ikke har optjent ret til mere end 3 ugers betalt ferie, skal arbejdsgiveren imidlertid ikke betale løn under den rettidigt varslede ferielukning. Der er mulighed for, at den ansatte og arbejdsgiver aftaler anvendelse af flekstid eller afspadsering i stedet for at blive trukket i løn.

En ansat, der ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan ved kollektive ferielukninger have ret til feriedagpenge fra A-kassen.