Gå til sidens indhold

Feriedagpenge

Ledige
Ledige eller andre der ikke har optjent ret til ferie med løn, og som er medlem af en a-kasse, kan have ret til feriedagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring og bekendtgørelse om feriedagpenge.

For at have ret til feriedagpenge skal du blandt andet:

 • have optjent ret til feriedagpenge
 • være lønmodtager - fx som fastansat eller vikar - eller ledig
 • være medlem af en dansk a-kasse både under optjening af feriedagpengeretten og på udbetalingstidspunktet
 • som udgangspunkt have afholdt den ferie, du eventuelt har optjent hos en arbejdsgiver
 • opfylde betingelserne for at få arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed
 • have bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og være i Danmark, når ferien begynder.

Da det er en betingelse for ret til feriedagpenge, at du ville have haft ret til dagpenge i tilfælde af ledighed, kan du, som hovedregel, ikke få feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet fx er:

 • selvstændig
 • tilmeldt en uddannelse
 • sygemeldt eller på barsel
 • frihedsberøvet
 • omfattet af konflikt
 • på orlov
 • i fleksjob eller under revalidering
 • på efterløn eller fleksydelse
 • ikke er medlem af en a-kasse.

Feriedagpenge er kun relevant for dig, som er medlem af en a-kasse og modtager dagpenge, eller dig, som er i arbejde som lønmodtager og ikke har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse.  

Hvis du er ledig, kan du kun få feriedagpenge, hvis a-kassen har fået besked om din ferie senest på feriens første dag. Hvis du senere i ferien giver a-kassen besked, er det fra dette tidspunkt, at du kan modtage feriedagpenge.

Jobcenteret skal have besked om ferien senest 14 dage, før du holder den, ellers kan det have konsekvenser for din ret til dagpenge.

Læs mere på borger.dk eller på www.akademikernes.dk