Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Ferie

Læs om optjening/afvikling, feriepenge, samt om ferie ved barsel m.v. i menuen til venstre og find de særlige bestemmelser, der gælder for dit ansættelsesområde nedenfor.

Ny ferielov

Pr. 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. I øjeblikket optjener du ferie i et kalenderår til afvikling i ferieåret, som begynder 1. maj året efter.

Med den nye ferielov ændres optjening og afvikling, så du kan holde ferie samtidig med, at du løbende optjener ferien – den såkaldte samtidighedsferie. Det betyder, at du fremover optjener 25 feriedage fra 1. september til 31. august året efter (ferieåret). Du kan så samtidig og ind til den 31. december afholde ferie. Du har altså 16 måneder til at afholde ferien.

Der er aftalt en overgangsordning, som betyder, at du fra 1. januar til 31. august 2019 optjener op til 2.08 feriedage pr måned (16,7 feriedage), som du skal holde fra 1. maj til 30. september 2020.  Hvis du ikke når at holde alle dage, bliver de overført til næste ferie afholdelsesår.

Hvis du ønsker at holde mere end 16,7 feriedage i sommeren 2020 eller f.eks. vil holde efterårsferie i oktober 2020, skal du være opmærksom på, om du har nok feriedage. Da den 6. ferieuge ikke berøres af den nye ferielov og derfor optjenes og afvikles forskudt efter de hidtidige regler, kan du evt. avende 6. ferieuge optjent i 2019, som kommer til afvikling fra 1. maj 2020. Du kan også indgå aftale med din arbejdsgiver om overførsel af den 5. ferieuge fra ferieåret 2019/20.
Ferie optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler og udbetales til dig, når du forlader arbejdsmarkedet.  Fonden er placeret under Lønmodtagernes Dyrtidsfond og skal forvalte, administrere og sikre forrentning af dine penge.
Du kan læse mere om den nye ferielov på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside eller på Borger.dk.

Læs mere