Gå til sidens indhold

Deltidsansættelse

Læs om deltid, deltidsansattes adgang til flere timer og tilkaldevikarer

Som deltidsansat må der ikke forskelsbehandles i forhold til fuldtidsbeskæftigede. Deltidsansatte skal i visse situationer have tilbudt ledige timer før fuldtidsansatte.

Rammeaftale om deltid har til formål at undgå forskelsbehandling mellem deltidsansatte og fuldtidsansatte (princippet om ikke-forskelsbehandling) og lette udvikling af deltidsarbejde, så der tages det fornødne hensyn til behov hos kommunerne og lønmodtagerne. 

Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal indebærer, at kommunerne og regionerne siden 1. januar 2008 har været forpligtet til at tilbyde ledige timer til allerede deltidsansatte forinden timerne kan udbydes eksternt eller til andre end de, der er omfattet af tilbudspligten. Ledige timer er defineret som timer opstået ved stillingsledighed eller opnormering. Bestemmelsen indebærer ikke en pligt for kommunen til at genbesætte ledige timer opstået ved stillingsledighed. Deltidsansatte skal kunne opfylde de sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, -sted og -opgaver, som er knyttet til de ledige timer. Denne vurdering foretages konkret af kommunen. Deltidsansatte, som modtager et afslag på konkrete ansøgninger om ledige timer, har ret til en skriftlig begrundelse, såfremt den ansatte anmoder herom.

Læs mere i Vejledning om deltidsansattes adgang til et højere timetal

Deltidsansatte skal være opmærksom på, at ferie efter ferieaftalen på det kommunale og regionale området optjenes og afvikles i forhold til den aktuelle ansættelsesbrøk. Det har betydning, hvis man går op og ned i tid. Læs mere under løn under ferie. Bestemmelserne ændres dog pr. 1.9.2020.

Læs mere i Deltidsloven

 

  • Tilkaldevikarer

    Efter AC-overenskomsten kan medarbejdere ansættes på timeløn, hvis de er tilkaldevikarer og er ansat under 1 måned og under 8 timer pr. uge.