Gå til sidens indhold

Søndagsåbent

I takt med at flere og flere kommunalbestyrelser beslutter, at borgerne skal have mulighed for at bruge bibliotekerne om søndagen, kommer spørgsmålet op omkring fravigelse af beskyttelsesbestemmelsen.

Overenskomsterne på det kommunale område opererer med en beskyttelse for arbejdstagerne, således "at søndagstjeneste ikke kan tilrettelægges mere end hver 4. weekend, med mindre der lokalt indgås aftale herom". Bestemmelsen går tilbage fra før bibliotekarerne kom på AC-overenskomsten.

Forbundet Kultur og Information mener, at der netop i disse tider med øget søndagsåbent kan være god grund til at håndhæve overenskomstens bestemmelse, så arbejdslivet også kan hænge sammen med familie- og privatlivet. BF kan derfor ikke anbefale, at der dispenseres lokalt. Imidlertid har Forbundet Kultur og Information delegeret forhandlingsretten til vores tillidsrepræsentanten, og derfor kan vi ikke forhindre, at der indgås lokalaftaler.

Overvejes det derfor lokalt at dispensere, opfordrer vi vores TR til forinden at kontakte Forbundet Kultur og Informations sekretariat med henblik på en drøftelse. Det anbefales under alle omstændigheder, at en lokalaftale gøres midlertidig og med opsigelsesbestemmelser, således at aftalen hele tiden kan tilpasses den aktuelle situation. Er der først lavet en lokalaftale omfatter den alle bibliotekarer på arbejdspladsen. Arbejdsmiljøreglerne omkring hviletid/fridøgn skal også være overholdt. Anvendes dispensationsmuligheden efter ønske fra arbejdsgiverne er det et oplagt forhandlingsemne til honorering m.v.