Gå til sidens indhold

Arbejdstid for tjenestemænd

Arbejdstiden for tjenestemænd er på 37 timer pr. uge. 

Der er i arbejdstiden indkluderet en frokostpause på 29 minutter, såfremt den ansatte er til rådighed på arbejdsstedet.

Der er desuden i overenskomsten bestemmelser om plustid, som giver mulighed for lokalt at aftale højere individuel arbejdstid (max. 42 timer pr. uge) i en på forhånd aftalt afgrænset periode.

Der tilkommer de ansatte fridage efter de for kommunens tjenestemænd gældende regler.

Søndagstjeneste kan for hver enkelt bibliotekar ikke tilrettelægges oftere end hver 4. weekend, medmindre der lokalt indgås aftale herom.

Arbejdsmiljøloven fastsætter, at der normalt skal gives mulighed for en sammenhængende hvileperiode på 11 timer i døgnet samt minimum ét fridøgn indenfor en periode på 7 døgn.