Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Introduktionsstillinger

Introduktionsstillinger er for dimittender og ledige.

Lavkonjunkturen og nedskæringer i den offentlige sektor de seneste år, har betydet at dimittender og arbejdsløse med en længere ledighedsperiode bag sig har sværere ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Akademikerne (AC) har derfor ønsket at introducere en ny type uddannelsesstilling – kaldet Introduktionsstilling - på det offentlige arbejdsmarked. Muligheden fremgår af  AC-overenskomsten med virkning fra 1.4.2013. Muligheden eksisterede tidligere i staten, og havde en god beskæftigelseseffekt.

Målet med uddannelsesstillingerne er, at den ledige, herunder særligt dimittender, gennem uddannelsesstillingen erhverver sig nye og aktuelle kompetencer, således at de efterfølgende på mere lige vilkår kan søge og komme i betragtning til ordinære jobs.

Vilkår i stillingen

En forudsætning for at søge disse stillinger er, at man har en ledighedsperiode bag sig på mindst et år. Stillingen udløber efter et år, men i ansættelsesperioden optjenes både fuld dagpengeret og fuld lønanciennitet, som medregnes ved en efterfølgende ordinær ansættelse på det offentlige arbejdsmarked.

Da stillingen er en uddannelsesstilling kan man påregne at udføre ordinært arbejde i ca. 80% af tiden, mens ca. 20% af tiden skal bruges på uddannelse og oplæring. Lønnen i uddannelsesstillingen udgør 80 % af den overenskomstmæssige begyndelsesløn dvs.:

  • Bibliotekar DB/Bachelorer indplaceres med 80% af lønnen på løntrin 1
  • Kandidater indplaceres med 80% af lønnen på løntrin 4

 

Derudover kan lokale tillæg aftales. Der ydes sædvanlig overenskomstmæssig pension af alle løndele.

I stillingsopslag vil denne type stilling være tydeligt mærket Introduktionsstilling.

Aftale om introduktionstillinger i staten.