Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Anciennitet

Anciennitet har betydning for din lønindplacering.

Anciennitet beregnes efter det antal år og måneder, en bibliotekar eller en kandidat har været beskæftiget med bibliotekarisk eller andet akademisk arbejde, uanset om det er på det offentlige eller det private område.

Anciennitet beregnes tidligst fra udgangen af den måned, hvor man har afsluttet sin eksamen.

Efter 1. august 2014 optjener ansatte fuld anciennitet, uanset hvilket timetal man er ansat på.

Før 1. august 2014 optjente ansatte ved ansættelse på deltid med mindre end 8 arbejdstimer pr. uge anciennitet i forhold til den nedsatte tjenestetid.

Hvor forholdene taler for det, kan der mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for organisationen træffes aftale om fastsættelse af anciennitet efter andre regler.

Såfremt man ansættes uden for det traditionelle biblioteksvæsen, er det vigtigt, at man får indføjet i ansættelsesbrevet, at der er tale om bibliotekarisk/akademisk arbejde. Det kan være med til at lette en senere godkendelse af anciennitet hos en ny offentlig arbejdsgiver.