Gå til sidens indhold

Forberedelser til OK24

OK24 handler om dit arbejdsliv og dine vilkår – overenskomsterne og vores aftaler for tjenestemænd danner en vigtig ramme om dit og dine kollegers arbejdsliv.


De overenskomster og aftaler skal vi sammen med de øvrige medlemsorganisationer i AC og de øvrige grupper af ansatte, blandt andet HK’ere, sygeplejersker og it-folk i den offentlige sektor, forny i foråret 2024.


Det er nødvendigt, at vi ved, hvad der er vigtigt for dig, forud for OK24, så KI’s hovedbestyrelse udtager de krav til fornyelsen af vores overenskomster, der står stærkest blandt KI’s offentligt ansatte medlemmer.