Gå til sidens indhold

Seniorpræmie

Hvis du fortsætter med at arbejde efter du når folkepensionsalderen, får du efter 1. og 2. år en skattefri præmie.

Hvis du er nået folkepensionsalderen og fortsætter med at arbejde, kan du have ret til en seniorpræmie, som er et skattefrit engangsbeløb.  Du har mulighed for at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie afhængigt af, hvor længe du fortsætter med at arbejde.

        Du kan få:

  • et engangsbeløb på 44.221 kr. (2022) / 45.415 (2023), hvis du arbejder i det første år, efter du er nået folkepensionsalderen og desuden opfylder betingelserne.
  • et engangsbeløb på 26.322 kr. (2022) / 27.033 (2023), hvis du arbejder i det andet år, efter du er nået folkepensionsalderen og opfylder de øvrige betingelser.

    Betingelser for udbetaling:
  • du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • du skal have haft mindst 1.560 løntimer, de første 12 måneder efter du er nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at du i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen. Samme timetal kræves også for det andet år.

Du kan læse mere på Borger.dk