Gå til sidens indhold

Pensionsaftale for overenskomstansatte

Læs om din pensionsordning og din tryghedspakke, som er dine forsikringer ved død, invaliditet og kritisk sygdom. Læs hvordan du kan få hjælp hvis du bliver syg, eller får en skade.

Som offentligt ansat har du en obligatorisk pensionsordning, inkl. en tryghedspakke i PFA Pension.  Den kan du læse mere om nedenfor.

Du kan også klikke ind på PFAs videosite, der på en enkel måde tager temperaturen på aktuelle emner og forklarer forskellige pensionsprodukter og begreber. 

Du kan for eksempel få en lynforklaring på, hvordan din ordning er skruet sammen, høre om PFA's ekstra klimavenlige investeringer og få en introduktion til Mit PFA, hvor du har det store overblik over din ordning. Se mere på PFAs videosite

Er du privatansat skal du enten selv aftale dine pensionsvilkår, eller du kan indgå i virksomhedens pensionsaftale. Skal du selv skal afgøre dine pensionsvilkår, kan du komme med i Forbundets Medlemspension på gunstige vilkår. Læs mere om Forbundets Medlemspension her

 • Din pensionsordning i PFA Pension

  Sammen med den overenskomst om løn og ansættelsesvilkår, du er ansat efter på AC overenskomsten, følger også en aftale om din pension. Denne forhandles af Forbundet Kultur og Information.  

  Forbundet Kultur og Information har for anden gang, som følge af et udbud, forhandlet en ny aftale med PFA Pension. Aftalen trådte i kraft pr. 1.9.17 og løber til udgangen 2022. 

  I den forbindelse er der etableret et særlig Pensionswebsite for forbundets medlemmer, der viser hovedlinjerne i i din pensionsordning og de forsikringer, der er tilknyttet for at give dig og din familie bedst mulig tryghed. Hjemmesiden ligger på www.pfa.dk/kulturoginformation Du behøver ikke logge på for at se informationen. 

  Få rådgivning om din pensionsordning 

  Møde eller hurtig afklaring på telefon?

  Har du brug for rådgivning om din pensionsordning, kan du nemt booke et møde med PFA ved at klikke på linket nedenfor og herefter finde et mødetidspunkt, som passer dig.

  Før du booker et møde, skal du opdatere dine kontaktoplysninger på mitpfa.dk.  

  Er du nyansat, anbefaler vi, at du booker et møde, når du har modtaget din pensionsoversigt fra PFA.

  Hvis du kun har et par enkelte spørgsmål til din pensionsordning, kan du få svar med det samme ved at ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.

  BOOK MØDE

  Forbunds-klubben & pensionsmøde 

  I kan også samle jer i KI-klubben på arbejdet og få Forbundets kundechef fra PFA ud og fortælle om pensionsaftalen, eller andre pensionsrelaterede emner. Jeres TR eller en kontaktperson kan kontakte Forbundets Kundechef i PFA Claus Bielefeldt Petersen på T: 39 17 47 52 - M: 24 88 42 45 - E: clp@pfa.dk

 • Ændringer i forbundets pensionsaftale pr. 1.2.2021

  Den 2. september 2020 godkendte KI´s hovedbestyrelse fem ændringer til pensionsaftalen med PFA Pension med forventet virkning fra 1.2.2021. 

  Disse ændringer vil primært omfatte de medlemmer, der ansættes på det offentlige arbejdsmarked  efter den 1.2.2021 og ikke tidligere har været med i pensionsaftalen. Enkelte ændringer vil omfatte alle på pensionsaftalen.

  Alle medlemmer kan indenfor rammerne af pensionsaftalen, selv vælge ændringer fra, eller yderligere til.

  KI´s pensionsrådgivere Skinnerup Consulting anbefaler ændringerne til hovedparten af KI´s medlemmer. Efter årskiftet udruller Forbundet i samarbejde med PFA Pension derfor en informationskampagne om ændringerne, som du kan tage stilling til. 

  Du kan til enhver tid kontakte PFA Pension og få en personlig rådgivning, der tager udgangspunkt i dine forhold; benyt gerne anledningen til at investere lidt tid i en personlig rådgivning.

   Ændringer, der vedrører pensionsopsparingen:

  Aldersopsparing

  Medlemmer kan selv bestemme, hvilken pensionstype, de ønsker at spare op til med 1/3 af pensionsbidraget med en enkelt begrænsning for regionalt- og kommunalt ansatte. Som default er pensionstypen i KI´s pensionsaftale sat til at være af typen ratepension.

  Ønsker en statsansat at spare op i en aldersopsparing i stedet, er det naturligvis muligt at få den oprettet i PFA, hvor pensionen efterfølgende vil blive udbetalt som en sum. I alt kan indbetales 30% af dit samlede pensionsbidrag. Indtil 5 år før Folkepensionsalderen er det tilladt at indbetale omkring 6.000 kr. årligt, og de sidste 5 år før folkepensionsalderen stiger grænsen til omkring 50.000 kr. (begge satser justeres årligt).

  For regionalt- og kommunalt ansatte gælder det, at de ligeledes kan vælge at spare op i aldersopsparing, men her gælder en begrænsning på 50% af 1/3 (=1/6), svarende til 16,67% af pensionsbidraget, der må bruges til aldersopsparing.

  Medlemmer, der overvejer at indbetale til aldersopsparing, skal kontakte PFA.

  Idet en helt overvejende del af KI´s medlemmer har en fordel i at spare op i en aldersopsparing fremfor en ratepension, har PFA haft drøftelser med KL og Regionerne om at tillade en højere grænse for indbetaling end de 16,67%, nemlig 30% som gælder for statsansatte. Drøftelserne forventes afsluttet primo 2022. Ændres grænsen vil KI ændre defaultopsætningen i vores pensionsaftale til at være en aldersopsparing. Da det vil være en defaultopsætning, kan medlemmer selv vælge en ratepension eller en livsvarig pension, hvis det er den bedste løsning for den pågældende.

  Overordnet set vil en aldersopsparing for de fleste medlemmer begrænse samspilsproblemet ved pensionering i relation til folkepensionens pensionstillæg og giver samtidig en større økonomisk fleksibilitet i pensionsplanlægningen. Hermed vil ændringen medføre en bedre samlet økonomisk situation som pensionist for langt de fleste medlemmer.

  Investeringsprofil

  PFA Pension tilbyder fire profiler i valget af investeringsrisiko. Profil A (meget lav risiko), profil B (lav risiko), profil C (middel risiko) og profil D (høj risiko). For alle profiler gælder, at risikoen aftrappes frem mod pension, og at PFA Pension investerer i aktier, obligationer, ejendomme og alternativer. På profil A og B kan tilføjes udbetalingssikring.

  Default investeringsprofil ændres pr. 1.2.2021 fra profil B med udbetalingssikring til profil C (middel risiko) for medlemmer i ny ansættelser på det offentlige arbejdsmarked.

  Denne profil vil for langt de fleste medlemmer have den mest hensigtsmæssige balance mellem risiko og afkast.

  PFA Klima Plus

  Fra 1.2.2021 placeres 25% af opsparingen default i PFA Klima Plus for medlemmer i ny ansættelser på det offentlige arbejdsmarked.

  Med PFA Klima Plus kan medlemmer placere pensionsopsparing i ekstra klimavenlige investeringer. Ligesom i resten af PFA Pension’s investeringer udvælges investeringer i PFA Klima Plus også ud fra hensyn til miljø, sociale forhold og selskabsledelse – samlet kaldet ESG.

  PFA Klima Plus er bygget ud fra grundtanken om, at risikoen og forventningerne til afkast skal følge det eksisterende markedsrenteprodukt, PFA Plus. Det betyder, at man som udgangspunkt bevarer samme risikoniveau og langsigtede afkastpotentiale, selvom man vælger, at hele eller en del af opsparingen investeres i PFA Klima Plus.

   Ændringer, der vedrører pensionsforsikringer:

  Forsikringsdækning ved død

  Defaultdækningen udgør i dag 300% af medlemmets løn og udbetales skattefrit. Hertil kommer den til enhver tid værende opsparing, der også udbetales til efterladte ved død.

  Defaultdækningen for medlemmer i ny ansættelser på det offentlige arbejdsmarked nedsættes til 150% af lønnen skattefrit fra 1.2.2021. Det betyder, at den nye dækning giver de efterladte en indkomst, der svarer til tre årslønninger før skat. Dertil kommer udbetaling af den opsparede pension.

  Forsikringsdækning ved tab af erhvervsevne

  Dækning ved ”tab af erhvervsevne med automatisk tilpasning”, er som model blevet markedsstandard indenfor de senere år, og vil være til rådighed i PFA Pension omkring årsskiftet. Modellen indebærer, at dækningen tilpasses det enkelte medlems løn, således at langt de fleste medlemmer – uanset løn – kan opnå en samlet dækning inklusive offentlige ydelser svarende til op til 100% af den hidtidige indtægt.

  Modellen implementeres og bliver default fra 1.2.2021 ved nyansættelser. Alle nuværende medlemmer bliver efter årsskiftet og pr. brev informeret om, hvilke ændringer og muligheder den nye model åbner for dem.

 • PFAs pensionssite for KI

  Her finder du KI´s pensionssite hostet af PFA

 • Dit pensionsbidrag/pensionsprocenten

  Pensionsbidrag
  Dit samlede pensionsbidrag udgør i alt

  • 18,63 procent af din løn i kommuner (2,23% kan veksles til løn)
  • 18,46 procent pr. 1. april 2019 i regioner (2,06% kan veksles til løn)
  • 17,10% i staten (0,3% kan veksles til løn). 

  Du kan som fremgår ovenfor vælge at konvertere noget af pensionen til løn, det er den andel der ligger over 16,4%.

  Du kan også vælge individuelt at forhøje din pensionsprocent. Det skal du gøre i henhold til de retningslinjer din arbejdsgiver har udstukket. Rent teknisk, er en tredjedel af den obligatoriske pensionsindbetaling at betragte som dit eget bidrag, og to tredjedele er at betragte som din arbejdsgivers bidrag.

 • Tilpas din pensionsordning

  Gør pensionsordningen til din egen
  Du har selv indenfor visse rammer indflydelse på, hvordan din pensionsordning skal skrues sammen.

  Nogle rammer er bestemt af de offentlige arbejdsgivere - fx at der skal være en børnepension også for barnløse. Andre rammer har Forbundet Kultur og Information sat for at sikre, at alle bibliotekarer samlet set, har et godt udgangspunkt både i forhold til fx sikring af opsparingen, men også i forhold til forsikringsdækninger i pensionsaftalen.

  Forsikringerne (se længere nede) bør du jævnligt se efter og evt. justere, så de passer til din livssituation. Som hovedregel kræver det gode helbredsoplysninger at kunne sætte sine dækninger op. Det anbefales derfor, at du så tidligt som muligt ved din første ansættelse, får justeret dine forsikringer, så de passer til dine behov - også på den lidt længere bane.

  Du kan også vælge, hvordan din opsparing skal investeres. Når du vælger, skal du tage stilling til din risikovillighed, og hvilket afkast du ønsker at gå efter. I aftalen indtræder alle automatisk med profilen B med udbetalingssikring ud af 4 mulige profiler (a,b,c,d) hvor A har mindst risiko og D har mest.

  Fra juni 2020 er det endvidere blevet muligt at vælge andel af investeringer, som er ekstra klimavenlige. Produktet hedder PFA Klima Plus.

  Du skal selv ændre din investeringsprofil og PFA klima Plus  hvis du enten ønsker mere eller mindre risiko eller andel af ekstra klima venlige investeringer.

  PFA har et værktøj, der kan hjælpe dig til at afgøre din risikoprofil. Se her hvilken fordeling af aktier/andre aktiv klasser, der er på de 4 forskellige investeringsprofiler i PFA.

  Du kan nemt få et overblik over, hvordan din opsparing udvikler sig, og hvilke forsikringer du har på Mit PFA

  Du kan logge på med NemID, når du har modtaget din velkomstpakke fra PFA. Du kan også selv lave et password, som du kan logge ind med fremadrettet.

 • Overvej at samle dine pensioner

  Overvej at samle din opsparing
  Hvis du har flere pensionsordninger, kan det måske være en fordel at samle dine opsparinger i PFA. Fordelen er, at det giver et bedre overblik med alle ordningerne samlet, og du kan samtidig spare penge, fordi du kun skal betale administrationsomkostninger et sted. Som udgangspunkt vil det altid kunne betale sig at samle ordninger på markedsrente ét sted.

  Det du skal undersøge er om der knytter sig nolge attraktive vilkår til dine gamle pensionsordninger i andre selskaber. Det kunne f.eks. være retten til at gå på pension som 60-årig, eller hvis du har nogle høje garantier på et gennemsnintsrenteprodukt, som du fortaber ved at overføre ordningen.

  Tal med din pensionsrådgiver om, hvad der bedst kan betale sig for dig.

 • Dine forsikringer og Online Læge i pensionsordningen

  Hvilke forsikringsdækninger er med i min pension? (gælder ordinært forsikrede)

  PFA liv: Din PFA Plus pensionsordning indeholder en livsforsikring, der bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør inden pensionsalderen. Dine ”nærmeste pårørende” får en skattefri engangsudbetaling, der som udgangspunkt svarer til 3 gange din årsindkomst før skat, hvis du dør inden pensionsalderen.

  Ønsker du, at andre end dine ”nærmeste pårørende” skal have pengene fra din pensionsordning, kan du udfylde en begunstigeseserklæring. Du har også mulighed for at bestemme, at udbetalingen skal fordeles mellem flere – fx at din samlever skal have 70 procent og dit barn 30 procent. Du kan læse mere om begunstigelse og downloade en begunstigeseserklæring her

  Depotsikring: Ved død udbetales ratepension altid til efterladte. Den livsvarige pension og opsparing bliver også udbetalt ved død før pensionsalderen. Det kaldes også for depotsikring, og den kan ikke fravælges. Efter pensionering fortsætter denne sikring af depotet til efterladte i typisk 15 år, med mindre den fravælges af dig på pensioneringstidspunktet. Hvis den fravælges får du istedet en højere udbetalt pension. Det er en af de ting du skal rådgives om af PFA, før du forlader arbejdsmarkedet, og det er oplagt at fravælge denne, hvis der ikke er nogen nære pårørende.

  Børnepension: Dine børn under 24 år får en månedlig udbetaling, der svarer til 1.000 kr., hvis du dør, inden du går på pension. Børnepensionen bliver udbetalt til barnet fylder 24 år.  Du kan vælge at sætte denne forsikring op til 25% af din løn, og her kan det være en idé at sætte grænsen ved dit barns bundfradrag, da den løbende udbetaling udover denne grænse er skattepligtig for barnet.

  PFA erhvervsevne - løbende udbetalinger: Hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde, har du mulighed for at få en løbende udbetaling ved nedsat erhvervsevne. Din generelle erhvervsevne skal være nedsat til halvdelen eller derunder, og din indtjening skal være nedsat med minimum 10 procent for, at du kan få den løbende udbetaling.

  Forsikringen bliver udbetalt løbende, indtil din erhvervsevne forbedres, dog længst frem pensionsalder. 

  Dækningen på din forsikring er en fast procentdel af din løn. Hvis du har PFA Erhvervsevne med automatisk tilpasning vil dækningsprocenten løbende vil blive tilpasset dit lønniveau. Hvis dit lønniveau stiger, vil din dækningsprocent automatisk blive sat op og tilsvarende sat ned, hvis dit lønniveau falder. Hvis du ikke er omfattet af den automatiske tilpasning, vil du som udgangspunkt have en dækning på 65 procent af din løn og du har mulighed for at nedsætte den til 40 procent og forhøje den til 80 procent af din løn.

  Hvis du er ansat i fleksjob, kan du få en løbende udbetaling, så du som udgangspunkt kan bevare dit hidtidige lønniveau. Udbetalingen er betinget af, at du opfylder de beskrevne udbetalingsbetingelser og kan ikke være større end dækningen på din forsikring.

  Se på MitPFA eller kontakt PFA, hvis du vil vide mere om, hvordan du er stillet i forhold til løbende udbetaling ved tab af erhvervsevne.

  Early Care: Ring til PFA SundhedsCenter på 70 12 50 00, hvis du bliver syg. Her kan du bruge produktet Early Care efter blot 14 dages sygdom, og det kan alle offentligt ansatte benytte. PFA vil vurdere hvilke indsatser, der kan forkorte din fraværsperiode, og også finansiere relevant behandling. 
  Får du et tilbud om behandling via Early Care, skal du være opmærksom på, at det er skattepligtigt, og du skal selv oplyse beløbet til SKAT.

  PFA erhvervsevne - engangsudbetaling: Du får en engangsudbetaling på 100.000 kr., hvis din generelle erhvervsevne bliver varigt nedsat med 2/3 eller mere. Du kan få udbetalingen, når din erhvervsevne har været nedsat i 12 måneder. Udbetalingen er skattefri.

  PFA Kritisk sygdom: PFA Kritisk sygdom er en forsikring, der dækker ved visse kritiske sygdomme. Hvis du får stillet en diagnose på en af de kritiske sygdomme, kan du få en skattefri engangsudbetaling på 200.000 kr. Her finder du en oversigt over hvilke diagnoser, der er omfattet af forsikringen. Du kan også til vælge kritisk sygdom dækning til børn under 24 år.

  PFA Helbredssikring i pensionsordningen  (Er også tilgængelig for ansatte i staten pr. 1. juli 2021)
  Med dette produkt/forsikring kan du få behandlet gener i muskler og led hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller behandling ved hjælp af akupunktur. På den måde kan du forebygge, at mindre skavanker bliver til mere alvorlige skader.  Kun behandling hos fysioterapeut kræver henvisning fra læge. 
  Der er også mulighed for: 

  • rådgivning hos Diætist ved højt BMI (kræver lægehenvisning), 
  • at du kan komme til en psykolog - fx. i forbindelse med symptomer på stress. 

  For alle behandlinger gælder det, at du skal ringe til PFA sundhedscenter på tlf. 70 12 50 00 for at få en formel godkendelse af behandlingen og evt. en henvisning til en kvalificeret behandler.

  Det er ikke et krav at skaden er opstået som følge af arbejdet eller på arbejdet. Det kan også være sket i fritiden.

  Det er muligt for samlever/ægtefæller at tilkøbe samme forsikring. Det koster 578 kr. årligt (2020). 

  Ønskes en fuld Helbredsikring dvs. med undersøgelse og behandling mv. på privathospital og andre ydelser så som fx alkoholbehandling, koster det ægtefællen/samleveren 1.846 kr. årligt (2020). Dine børn under 24 år er i denne pakke automatisk dækket.

  Pr. 1.2.18 er det nu muligt for alle medlemmer at købe enten samme helbredssikring, eller den fulde helbredssikring direkte hos PFA. Læs mere her 

  Du skal ikke betale skat af de ydelser, du får via Helbredssikring.

  PFA Online Læge Du har mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller e-mail alle hverdage fra kl. 8-22 og i weekenden fra kl. 8-18. Online lægen kan hjælpe dig med mange af de samme ting, som din egen læge kan, og online-konsultationen giver dig mulighed for at gå til lægen, når det passer dig. 

  Din eventuelle ægtefælle eller samlever samt børn op til 18 år med samme folkeregisteradresse har også mulighed for at anvende Online Læge.

  Online-lægen kan bl.a.:

  • Give dig lægefaglig rådgivning og behandling via telefon eller video
  • Svare på spørgsmål via e-mail inden for 1 time i åbningstiden
  • Udstede og forny recepter
  • Henvise dig til offentlige hospitaler.

  Første gang du vil gøre brug af Online Læge, skal du logge på MitPFA via PFA.dk, hvorefter du bliver ført over til Hejdoktor, hvor du kan tilgå Online Læge.
  Vær opmærksom på, at du skal bruge NemID eller MitID. Du vælger selv, om du vil have konsultation via telefon, video eller e-mail. 

  Guide til brug af Online Læge:

  1. Log ind på MitPFA via PFA.dk
  2. Vælg Online Læge under ”Dine forsikringer”
  3. Når du trykker på den røde knap ”Besøg Hejdoktor”, kommer du automatisk over til Hejdoktor
  4. Log ind på Hejdoktor med NemID eller MitID
  5. Ønsker du at benytte Online Læge til ægtefæller, samlever eller børn under 18 år, skal du oprette dem under ”Profil” i Hejdoktor menuen
  6. Vælg, om du vil have konsultation via telefon, video eller e-mail
  7. Hvis du vælger en konsultation via telefon eller video, kan du selv bestemme, om du vil bestille en tid eller stille dig i kø og få en tid inden for ca. 5 min.
  8. Lægen ringer til dig
  9. Lægen sender eventuel henvisning, recept mv. og har du givet samtykke, lægges oplysninger på Sundhed.dk

  Ophør af forsikringer ved pensionering

  PFA Erhvervsevne, løbende udbetaling og engangsudbetaling ophører, når du bliver pensioneret, eller når du opnår den aftalte pensionsalder (folkepensionsalderen), hvis du fortsætter med at arbejde.

  Hvis du fortsætter med at arbejde efter den aftalte pensionsalder (folkepensionsalderen), vil PFA Liv, engangsudbetaling og PFA Kritisk sygdom, engangsudbetaling dog fortsætte og først stoppe, når du ikke længere er ansat. Disse forsikringer vil dog senest stoppe ved dit 72. år, uanset om du fortsat er ansat. Det er et krav, at der fortsat bliver indbetalt til pensionsordningen, så længe forsikringerne skal gælde.

  PFA Helbredssikring Modul stopper, når du ikke længere er ansat – dvs. at der ikke er en aldersbegrænsning på denne.

 • Din pensionsordning hvis du bliver ledig eller forlader arbejdsmarkedet

  Hvis du bliver ledig eller forlader arbejdsmarkedet stopper pensionsindbetalingerne til dit pensionsselskab. Du vil være dækket af dine pensionsforsikringer i tre måneder efter sidste arbejdsdag.

  For offentligt ansatte gælder det at PFA kontakter pr. brev for at undersøge om du ønsker at videreføre alle eller nogle af dine forsikringsdækninger på individuelle vilkår, og om du ønsker at indbetale til din pensionsordning. Men du har andre muligheder, se nedenfor

  Brug forbundets medlemspension for ledige

  Forbundet Kultur og Information har med start 1.3.2018 forhandlet en ny bred pensionsaftale, der kollektivt dækker ledige, freelancere og selvstændige, men også dig der går på pension, hvis du eksempelvis ønsker at videreføre nogle af forsikringerne i pensionsaftalen. Den aftale giver samme forsikringsvilkår og koster det samme som pensionsaftalen for offentligt ansatte. Forbundet Kultur og Information anbefaler, at du aftaler med PFA at du kommer ind i forbundets Medlemspension, og at det ikke er en aftale på individuelle vilkår. Du kan læse mere om hvordan du er dækket af forsikringen her.

 • Brug af din pension, mens du stadig er i arbejde

  Delpension giver overenkomstansatte bibliotekarer mulighed for at bruge af sin egen pensionsopsparing i forbindelse med nedgang i arbejdstid.

  Tilbagetrækningsreformen fra 2011 har medført en forringet efterløn og at pensionsalderen gradvist hæves, så den ender med at være 69 år for årgang 1967 og yngre. Idéen med delpension er derfor at give medarbejdere et ekstra redskab til at planlægge en fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i takt med en stigende pensionsalder og en for flertallet - amputeret efterlønsordning.

  Der gælder en række betingelser for anvendelsen af delpension:

  • Din arbejdsgiver skal skriftligt godkende ønsket om nedsat tid, idet denne godkendelse skal vedlægges en ansøgning om delpension i PFA.
  • Du kan først anmode om delpension – dvs. bruge af din pension - fra det tidspunkt, hvor pensionen tidligst kan komme til udbetaling. Det er typisk enten som 60- eller 62-årig, og samtidig må du ikke have mere end 5 år til du kan gå på folkepension.
  • Det vil maximalt være 1/3 af din pensionsopsparing, der kan udløses som delpension. Det er den valgfrie 1/3 – enten rate- kapitalpension eller livspension (på nuværende tidspunkt antages det, at du ikke kan anvende en alderspension, selvom den oprindelig var en kapitalpension)

  Delpension kan udbetales som rate-, aldersopsparing eller Livspension. 

  Sædvanligvis kan man ikke være omfattet af AC-overenskomsten, når der sker udbetaling fra en pensionsordning, som en offentlig arbejdsgiver har ydet bidrag til, men denne bestemmelse undtages altså, når det drejer sig om delpension. Man bliver derfor ved med at indbetale til pensionsordningen samtidig med at man bruger af den.

  For dem, der har en arbejdsmarkedspension af en vis størrelse, kan det give mening at benytte denne mulighed. Ordningen åbner nemlig op for perspektivet at arbejde langt forbi folkepensionsalderen, og derved mindskes behovet for den store pensionsopsparing, der skal række i mange år.

 • Om ansvarlige investeringer

  Hvordan arbejder PFA Pension med ansvarlige investeringer, se en lille video  her

 • Hvad er udbetalingssikring

  Udbetalingssikring er tilknyttet investeringsprofilen B.

  Læs mere om sikringen her.

   

   

 • Bliv klogere med et webinar

  PFA-webinar 1 om tilbagetrækningsreform  

  Folketinget har den 19.12.17 vedtaget nye regler, som kan have betydning for din pension. I dette webinar vil PFA fortælle om de nye regler. Forbrugerøkonom Carsten Holdum og Public Affairs direktør Janne Bram Jensen, PFA, står for webinaret 

  Varighed ca. 20 minutter. Se/gense webinaret her:

  PFA-webinar 2 om tilbagetrækningsreform  

  Fredag d. 1. juni 2018 vedtog Folketinget en lov, der bl.a. vedrører en skattereform/ tilbagetrækningsreform, som kan have betydning for din pension. I dette webinar giver PFA dig et overblik over den samlede pensionsreform (del 1 og 2). Det er PFA’s forbrugerøkonom, Carsten Holdum og Janne Bram Jensen, Public Affairs direktør i PFA, der vil orientere.

  Forventet varighed er 20 minutter. Se/gense webinaret her

  Du kan også læse mere om reformerne her