Gå til sidens indhold

Pension for privatansatte

 • Privatansat

  Privatansattes pensionsrettigheder afhænger af, hvad der er aftalt i det enkelte ansættelsesforhold. Er den pågældende omfattet af en overenskomst (f.eks. på DBC og DR) vil pensionsrettighederne være beskrevet heri. Størstedelen af de privatansatte er imidlertid ikke omfattet af en overenskomst, og i så fald afhænger pensionsrettighederne af, hvad der er aftalt mellem medarbejder og arbejdsgiver (se ansættelseskontrakten).

  I nogle ansættelsesforhold er der en obligatorisk pensionsordning, dvs. at virksomheden har indgået en aftale med et pensionsselskab om en pensionsordning for samtlige ansatte. Pensionsbidragene i en sådan ordning vil ofte bestå af et arbejdsgiverbetalt bidrag og et bidrag betalt af den ansatte.

  I andre ansættelsesforhold kan det være aftalt, at arbejdsgiver udover den aftalte løn betaler en %-del af lønnen til en af medarbejderen valgt pensionsordning. Den ansatte vil i så fald kunne supplere med indbetaling af et "eget-bidrag".

  En tredje mulighed er, at der slet ikke er aftalt pension i ansættelsesforholdet. I så fald bør lønnen være tilsvarende højere, så den ansatte selv kan indbetale til en pensionsordning Af skattemæssige årsager skal man i så fald lade sin arbejdsgiver administrere indbetalingerne til pensionsordningen.

  De offentligt ansatte indbetaler på det kommunale område pr. 1.1.2014 17,82% og på det statslige område 17,1 % til pension. Forbundet anbefaler på det private område en pensionsindbetaling i (mindst) samme størrelsesorden.

  Forbundet Kultur og Information har indgået en aftale med PFA, "PFA Plus for privatansatte". Hvis du ikke har en obligatorisk pensionsordning i ansættelsesforholdet, kan du læse nærmere om muligheden for at blive omfattet af ordningen med PFA her.

 • Selvstændige, freelancere og ledige

  Ledige, freelancere og selvstændige kan også komme med i PFA - det hedder Forbundet Kultur og Information-Medlemspension

  Forbundet Kultur og Information-Medlemspension er et unikt tilbud, som du har adgang til gennem Forbundet Kultur og Information. Det er til dig, der ikke er omfattet af en pensionsordning via overenskomsten. Med tilbuddet har vi derfor gjort det nemt og hurtigt for dig selv at stå for din pension.

  Få her et overblik over tilbuddet, som vi eksklusivt tilbyder dig i samarbejde med PFA, så længe du er medlem – til en god pris.

  Sådan ser dine medlemsfordele ud:

  • Gode forsikringer, der giver dig og dine nærmeste tryghed, hvis du bliver syg eller dør. Du kan selv tilpasse dækningerne, så de passer til dine behov, og du har mulighed for at købe ekstra forsikringer – også til dine børn, ægtefælle/registreret partner eller samlever.
  • Gunstige priser på forsikringer og administrationsomkostninger.
  • Grundig og fleksibel rådgivning fra PFA’s rådgivere, der hjælper dig med at tilpasse pensionsordningen. Rådgivningen kan fx foregå derhjemme, hvor du har rådgiveren med over telefonen og får vist dine muligheder på din computer – helt frem til kl. 20 mandag til torsdag og fredag til kl. 16.
  • Selvbetjeningsværktøjet mitpfa.dk, som giver dig et godt overblik over din pensionsopsparing, dit afkast og dine forsikringer. Du har også adgang til vores guides og anbefalinger, som gør det nemt for dig at tilpasse din ordning online.
  • Mulighed for at få en skræddersyet PFA Helbredssikring til alle.

  Du kan læse meget mere om de mange frivillige tilbud her: