Gå til sidens indhold

På pension? - kontakt dit pensionsselskab i god tid. Få også inspiration til overgangen til pensionslivet - læs med her

Har du besluttet dig for at gå på pension, skal du kontakte dit pensionsselskab ca. 3 måneder før den første pensionsudbetaling.

Er du offentligt ansat

Pensionselskabet PFA Pension, der forvalter pensionen for offentligt ansatte bibliotekarer, skal have besked ca. 3 måneder i forvejen.  Forbundet Kultur og Information vil kraftigt anbefale dig, at bede om at få en seniorpensionssamtale i god tid, inden du fratræder. Der er nemlig en række elementer, du skal tage stilling til, før du går på pension, fx

 • længden af udbetalingsperioden på en ratepension,
 • om der skal tilkøbes udbetalingssikring på din livsvarige pension
 • om der stadig skal være tilkoblet sikring/udbetaling af dit depot ved død i typisk 15 år (Koster en procentdel af din udbetalte pension)
 • hvornår din pension skal udbetales 

PFA Pension kan kontaktes på tlf. 39 17 60 19. En seniorpensionssamtale kan også klares pr. telefon med ”vend skærmen” teknologi.

 

Er du privatansat

Privatansatte vil i lighed med overenskomstansatte have fordel at at kontakte sit pensionsselskab i god tid inden, du går på pension. Undersøg mulighederne for at få en seniorsamtale i det pensionsselskab, du indbetaler pension til, så din udbetaling af pension bliver optimal for dig.

 

Er du tjenstemandsansat

Tjenestemandspensionen udbetales – med mindre andet aftales – automatisk, når du forlader arbejdsmarkedet efter det 60. år. Pensionen betales forud, ligesom lønnen, og reguleres også løbende. Kontakt Jyske Bank vedrørende udbetaling af din supplerende pension, som typsisk er en kapital-/aldersopsparing og/eller en ratepension.

 

Opsigelsesvarsel ift. dit job

Tjenestemænd har 3 måneders varsel til en måneds udgang for at opsige sin stilling. Alle andre har som udgangspunkt én måneds varsel til en måneds udgang.

 

Overgang fra arbejdsmarkedet til det gode seniorliv 

Sundhedsstyrelsen har lavet en del materiale der understøtter overgangen. Det kan du læse mere om her: www.sst.dk/da/viden/aeldre/forebyggelse-blandt-aeldre/gode-overgange-til-aeldrelivet.  

  Du kan fx se  syv korte og gode case-film:  

  • Astrid, om overgangen fra folkeskolelærer til pensionist; læser nu filosofi på universitetet   
  • Erik, om overgangen fra tømmer- og snedkermester til pensionist; driver nu et seniorværksted sammen med sin kone  
  • Greta, om at være en del af seniorrådet i Silkeborg kommune og frivilligt arbejde    
  • Mette, om at blive en del af en løbeklub og prøve nye ting af   
  • Michael, om at være en del af en kommunal studiekreds for ny-pensionerede mænd, der mødes ugentligt   
  • Palle, om at gå fra job i transportsektoren til pensionist, hvor han bl.a. er medlem af ’bessekompagniet’ – her møder han mennesker og holder sine færdigheder ved lige   
  • Villy, der har to år tilbage af sit aktive arbejdsliv og som i dag er på en slags seniorordning, der giver ham mulighed for at tage ekstra ferie og så småt forberede livet som pensionist