Gå til sidens indhold

Få en større pension

Det er vigtigt løbende at holde øje med din pensionsopsparing, fordi det giver dig mulighed for at reagere i tide, hvis din pension, baseret på pensionsprognosen, viser sig at være for lille i forhold til dine behov på det tidspunkt, du forestiller dig at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Pensionsoverblik

www.pensionsinfo.dk kan du logge dig ind med dit NemID og se, hvor meget du har sparet op i forskelige pensionsselskaber. På www.pensionsinfo.dk kan du også se, hvad du kan få i ATP (Arbejdsmarkeds tillægspension) og folkepension. Eneste undtagelse er tjenestemandspensioner i kommuner og regioner samt ordninger i visse pensionsselskaber. I september 2013 blev det muligt at se statsansattes tjenemandspension på pensionsinfo.

 

Arbejd i flere år/udsæt dit pensionstidspunkt

Jo flere år du arbejder, jo større bliver det beløb, du får udbetalt i pension hver måned. Er du overenskomst- eller privatansat, når du at indbetale en større sum, og den forrentes løbende med afkastet. Ved at udsætte dit pensionstidspunkt skal den opsparede pension række i færre år, og derved bliver den også større. 

Er du tjenestemand kan det også betale sig at blive længere tid på arbejdsmarkedet, da procentfradraget i den livsvarige udbetalte tjenestemandspension bliver mindre, jo tættere udbetalingen er på folkepensionsalderen. Derved bliver det beløb, du ender med at få udbetalt hver måned, højere.

NB. Hvis pensionstidspunktet udsættes for dig der har en tjenestemandspension, kan den samlede pensionssum, der udbetales i hele perioden, ende med at blive mindre, afhængig af, hvor længe pensionen udbetales. Det skyldes, at det lidt højere beløb, der udbetales ved at udsætte pensioneringstidspunktet ofte ikke kan opveje, den ikke udbetalte pension i de år du valgte at arbejde længere. Din løn i disse år, vil dog altid være højere, end hvad du kunne få udbetalt i  tjenestemandspension.   

 

Fleksibel tilbagetrækning

Hvis du fortsat gerne vil arbejde, men har brug for mere tid til dig selv, eller helbreddet ikke er til fuldtidsarbejde, kan også være en idé, at planlægge fleksibel tilbagetrækning, læs mere her

 

Indbetal mere til din pension

Overenskomstansatte betaler en procentdel af sin løn til pension. Procentdelen er betemt af overenskomsten. I kommuner har du selv ret til at forhøje den overenskomstmæssige bestemte pensionsprocent. Der kan gælde særlige tidsfrister for hvornår på året, det kan iværksættes. Stats- og privatansatte kan kontakte lønafdelingen for at forhøre sig om det er en mulighed på jeres arbejdsplads at indbetale mere til pension.

Tjenestemænd kan tilsvarende vælge at forhøje procentdelen af den pension der indbetales af tillæg - kaldet den supplerende pension. Statsansatte tjenestemænd har ikke automatisk denne ret.

Efter at kapitalpensionen ophørte som pensionsform d. 1.1.2013, er den supplerende pension nu blevet til indbetaling til en ratepension i Jyske Bank. I alt kan der, med de gældende grænser (2017), indbetales 53.500 kroner pr. år til ratepension, for at opnå skattemæssigt fradrag for indbetalingen.

Tjenestemænd på deltid, kan yderligere forhøje sin tjenestemandspension ved at gå op i tid.

 

Udskyd folkepensionen og udbetaling af ATP

Arbejder du udover folkepensionsalderen, og har du en for lille pensionsopsparing, kan du vælge at udsætte enten folkepensionen, eller ATP udbetalingen eller begge et antal år. Herved bliver din samlede ”indkomst” større, den dag du går på pension.

Læs mere om reglerne for at udsætte folkepensionen og ATP.

 

Planlæg udbetalingen af din pension

Undersøg om der kan være fordele ved at udsætte udbetalingen af din pension yderligere, såfremt du har andre frie midler, du kan anvende først. Få en snak med en pensionsrådgiver fra dit pensionsselskab om, hvad der kan være en hensigtsmæssig udbetalingsplan for dig.

Fordelen ved at bruge frie midler først er, at din pensionsopsparing forventes at blive forrentet bedre end dine frie midler.