Gå til sidens indhold

Du forlader arbejdsmarkedet - se tjeklisten her

Brug denne tjekliste til at få overblik over planlægningen af dit farvel til arbejdsmarkedet.

Det kan være en fordel at være tidligt ude, når du skal forlade arbejdsmarkedet. Afhængig af, hvor mange aktører du skal kontakte, og hvor mange ting du skal tage stilling til, kan det være godt at gå i gang mindst 1/2 år før du ønske at fratræde din stilling.

Er du overenskomst- eller privatansat skal din stilling opsiges med en måneds varsel til udgangen af en måned. Tjenestemænd skal opsige stillingen  med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

 

Tjekliste

  1. Afklar dine eventuelle efterlønsvilkår. Kontakt A-kassen i forhold til planlægningen af, hvornår det bedst kan betale sig for dig at gå på efterløn - læs mere inde på: www.aka.dk under ”Kontakt”
  2. Afklar dit medlemskab med A-kassen i forbindelse med at du forlader arbejdsmarkedet. Det er kun når du har nået folkepensionsalderen at dit medlemskab automatisk ophører.
  3. Afklar dine pensionsforhold - kontakt dit pensionsselskab mindst 3 måneder før du ønsker at gå på pension. Få aftalt et konkret (telefon)møde om udbetaling af din pension mv. PFA Pension kan kontaktes på tlf. 39 17 60 19.
  4. Afklar og planlæg din tjenestemandspension ved at kontakte Sampension/din arbejdskommune (for kommunalt ansatte) el. Statens Administration (for statsansatte). Måske mangler du blot få måneders ekstra ansættelse for at få en højere livsvarig pension. Læs mere om strukturen i din tjenestemandspension under menu punktet Din pensionsordning. Kontakt evt. forhandlingsafdelingen i Forbundet Kultur og Information for mere information. Tjenestemandspensionen udbetales – med mindre andet aftales – automatisk, når du forlader arbejdsmarkedet efter det 65. år. Pensionen betales forud, ligesom lønnen, og reguleres også løbende. Kontakt også Finansnetbanken vedrørende udbetaling af din supplerende pension, som er en ratepension og/eller kapitalpension/aldersopsparing.
  5. Kontakt din bank, hvis du har private pensioner, eller andre økonomiske forhold der skal drøftes/ændres når du går på pension.
  6. Kontakt SKAT i forhold til at dine indkomstforhold ændrer sig, efter du går på pension
  7. Få ansøgt din Folkepension. Udbetaling Danmark sendte tidligere et brev ud ca. 2 måneder før man fylder 65 år/har nået sin folkepensionsalder. De regler er ændret pr. 1.9.2017 for dem der flyder 65 år pr. denne dato eller senere. Nu skal du selv huske at søge din folkepension - du kan ansøge et halvt år inden du når folkepensionsalderen. Hvis du har glemt at ansøge til tiden kan du også få pensionen med tilbagevirkende kraft, men kun ca. 5 måneder tilbage (gælder ikke alle ydelser). Læs mere på borger.dk, hvor du også søger om folkepensionen via denne adresse:  www.borger.dk/folkepension. Du skal bruge NemID.
  8. Kontakt din hjemkommune ift. at undersøge muligheder for at få indefrosset eventuelle ejendomsskatter. Det er dog blevet mindre fordelsagtigt end tidligere.
  9. Opsig din stilling ift. det varsel du har, se ovenfor. Afklar dine ferieforhold. Ikke afholdt ferie kan du få udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Du skal selv ansøge om dette.
  10. Kontakt forbundets medlemsafdeling for at ændre dine medlemsvilkår - overvej medlemskab af seniorgruppen.