Gå til sidens indhold

Coronapas

Statslige ansatte skal nu kunne forevise coronapas på arbejdspladsen. Også i kommuner, regioner og på private arbejdspladser kan der komme krav om fremvisning af coronapas.

Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v er nu gældende.

Tillidsrepræsentanterne på de arbejdspladser, hvor arbejdsgiver ønsker at få forevist coronapas, skal informeres herom, og der skal ske høring i MED/SU efter gældende regler.

Loven gør det muligt for arbejdsgiver at pålægge en ansat at forevise coronapas. Så længe corona er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, vil det være sagligt, at arbejdsgiver pålægger de ansatte at forevise coronapas.

Loven giver også arbejdsgiver mulighed for at pålægge de ansatte at blive testet for corona. Det skal foregå i arbejdstiden, og hvis det ikke er muligt, skal den ansatte kompenseres for den tid, der bruges på testen. Ligeledes skal der kompenseres for de udgifter den ansatte får fra f.eks. transport til og fra teststed m.v. Der gælder de samme regler om information og høring som ved forevisning af coronapas.

Hvis den ansatte skal testes for at opnå coronapas, har den ansatte samme rettigheder i forhold til test i arbejdstiden og kompensation.

En test kan også foregå på arbejdspladsen og foretages af arbejdsgiver eller kollegaer. En ansat, der ikke ønsker sådan en test, kan som hovedregel bede om, at få testen foretaget udenfor arbejdspladsen. Testen kan også foregå som ”selvtest”. I så fald er der ikke adgang til at bede om at blive testet udenfor arbejdspladsen.

Arbejdsgiver skal skriftligt informere de ansatte, om han ønsker coronapas og/eller test.

Hvis arbejdsgiver ønsker, at det skal have ansættelsesretlige sanktioner, hvis den ansatte ikke kan forevise coronapas/test, skal den ansatte ligeledes skriftligt informeres herom i forbindelse med, at det pålægges at forevise coronapas/test.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kontakt@kulturoginformation.dk

Vigtige links