Gå til sidens indhold

Syge børn

Her kan du læse om fravær ved barns 1. og 2. sygedag, børns hospitalindlæggelse m.v.

Barns 1. og 2. sygedag.
Retten til at blive hjemme hos et sygt barn følger af de offentlige overenskomster/aftaler. Pr. 1.4.2009 blev retten udvidet til barnets 2. sygedag, da børn sjældent bliver raske efter en dag. 

Betingelserne for at kunne få  hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn forudsætter:
 
1) at barnet er under 18 år og
2) har ophold hos den ansatte og
3) at fravær er nødvendigt af hensyn til barnet og
4) at det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Misbrug kan medføre inddragelse af adgangen til fravær.

Et barn anses for at have ophold hos den ansatte, når det opholder sig hos sin biologiske far og/eller mor eller hos hos sin adoptivfar og/eller mor. Tilsvarende hvis den ansatte har forældremyndigheden uden at være biologiske eller adoptivforældre over det hjemmeboende barn. Pap-forældre må også efter en konkret vurdering ud fra hensynet til barnet og den ansattes tilknytning til barnet være omfattet.  Som hovedregel vil fælles folkeregisteradresse med barnet på sygdomstidspunktet tale for. Det gælder dog ikke hvis den ansatte bor i kollektiv eller anden form for bofællesskab.

Hvis begge forældre har ret til fravær på barnets 1. og 2. sygedag er det kun den ene, der kan få hel eller delvis fravær.   

Eks: Mor kan f.eks. være hjemme hos barnet på dets 1. sygedag, og far kan være hjemme hos barnet på dets 2. sygedag.
Er barnet syg i flere dage, må forældrene anvende omsorgsdage, afspadsering, ferie m.v.

Privat ansættelse
Vilkår omkring fravær ved børns sygdom skal fremgå af din ansættelseskontrakt, personalehåndbog eller den overenskomst som din ansættelse i det private enten henviser til eller som du er omfattet af. Ret til barns 1. sygedag er nemlig ikke lovgivningsbestemt. 

Børns hospitalsindlæggelse, sygdom eller ulykke i familien m.v.
Læs mere under orlov og tjenestefrihed.