Gå til sidens indhold

Omsorgsdage for offentligt ansatte

Som offentligt ansat har du ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år.

En offentligt ansat har ret til 2 omsorgsdage pr. barn i hvert kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år – dvs. 16 omsorgsdage i alt. Omsorgsdage er med fuld løn. Omsorgsdage forudsætter, at barnet har ophold, dvs. bopæl eller regelmæssigt samkvem hos forælderen. Omsorgsdagene optjenes ikke forholdsmæssigt, og derfor vil en tiltrædelse i fx november udløse ret til 2 omsorgsdage pr. barn i tiltrædelsesåret, ligesom en fratrædelse i februar ikke indebærer tilbagebetaling af allerede afholde omsorgsdage i fratrædelsesåret.

Ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder ved årsskiftet. Der kan dog ske overførsel af omsorgsdage til det kommende kalenderår, når der er tale om de 2 dage fra fødselsåret, samt omsorgsdage fra øvrige børn, som forælderen er forhindret i at anvende pga. afholdelse af graviditetsorlov, barselsorlov, adoptionsorlov, forældreorlov eller børnepasningsorlov. Der skal være tale om forhindring i et helt kalenderår.

Omsorgsdage kan ikke konverteres til kontant godtgørelse, ligesom ikke anvendte omsorgsdage ikke udbetales ved fratræden. Omsorgsdage skal varsles tidligst muligt. Der gælder ingen særlige betingelser om anvendelsen af omsorgsdagene, og disse kan holdes i hele og halve dage. Ved ansættelse i staten er det også muligt at afholde dem i timer.

Aftalte omsorgsdage bliver udskudt til senere afholdelse, såfremt forælderen bliver syg før omsorgsdagen bliver påbegyndt. Omsorgsdagen anses for påbegyndt ved arbejdstids begyndelse den pågældende dag. Opstår sygdommen senere, vil omsorgsdagen blive anset for afholdt.

Læs mere:

Cirkulære om aftale om barsel, adoption, omsorgsdage i staten (barselsaftale)

Aftale om fravær af familiemæssige årsager i kommunerne (2018)

Aftale om fravær af familiemæssige årsager i regionerne (2018)