Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Medmoderskab

Den 1. december 2013 blev børneloven ændret således, at en mors kvindelige partner, ægtefælle eller registrerede partner fremover får mulighed for at blive registreret som medmor til et barn uden, at der skal gennemføres en stedbarnsadoption. Loven indebærer således, at der sker en ligestilling mellem mænd og kvinder i forhold til faderskab og medmoderskab, når barnet er blevet til ved kunstig befrugtning, der er udført af en autoriseret sundhedsperson eller under dennes ansvar, og når medmoderen har givet samtykke til befrugtningen og erklæret at ville være medmoder til barnet, uanset om man er gift eller ej.  

Som konsekvens af ændring af børneloven bliver medmor derfor sidestillet med far i barselsloven/barselsaftaler og har samme rettigheder til barsel og orlov som en far.

Adoptionslovens bestemmelser om stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen er således overflødig med de nye bestemmelser i børneloven om medmoderskab efter 1. december 2013 og er derfor blevet ophævet. Dog gælder de hidtidige regler i § 8a i adoptionsloven og bestemmelserne i barselsloven før 1. december 2013.

Protokollat af 2. april 2012 mellem KTO og KL om stedbarnsadoption af en registreret partners barn finder derfor fortsat anvendelse vedrørende børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, foretaget før 1. december 2013, hvis Statsforvaltningen inden 3 måneder efter barnets fødsel har modtaget samtykke til adoptionen fra barnets mor.

Læs mere: 

Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejelov og forskellige love (medmoderskab m.v.)

Børneloven

Barselsloven