Gå til sidens indhold

Barselsudligningsfonde

Private område

Der er et loft over det beløb arbejdsgiver kan få refunderet på pt. 170 kr. i timen (ca. 27.300 kr. om måneden).  Hvis du ikke kan aftale ret til fuld løn under barsel, er det i hvert fald omkostningsfrit for arbejdsgiver at aftale med dig, at du får løn under barsel svarende til den refusion virksomheden kan få fra barselsfonden.

De største barselsfonde er DA-barsel og barsel.dk, der administreres af ATP og især bruges af virksomheder uden for de større arbejdsgiverforeninger. Læs mere om beregning af refusionen på barsel.dk

Statslige område

I staten kan institutionerne få refunderet merudgifter hos Barselsfonden ved vikaransættelser under en ansats lønnede orlov i forbindelse med fødsel og adoption, herunder forlænget orlov ved brug af omsorgsdage. Læs bekendtgørelse om barselsfond 

Kommunale område

Formålet med en barselsudligningsordning er at udligne de udgifter der er vedrørende barsel og adoptionsorlov på tværs af samtlige arbejdspladser i kommunen og give refusion til den arbejdsplads der har lønudgift til den orlovssøgende.  

Aftalen om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov fra 2014.

Barselsudligningsordning i kommuner og regioner - en vejledning.

Regionale område

Formålet med en barselsudligningsordning er at udligne de udgifter der er vedrørende barsel og adoptionsorlov på tværs af samtlige arbejdspladser i regionen og give refusion til den arbejdsplads der har lønudgift til den orlovssøgende.  

Aftalen om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov.

Barselsudligningsordning i kommuner og regioner - en vejledning.