Gå til sidens indhold

Barsel og varsling

Varslingsregler beskytter både arbejdsgiver og lønmodtagere.

Der er ret til for lønmodtageren til at ændre på allerede afgivne varslinger, hvis arbejdsgiver får et nyt varsel og besked om fraværsperioder inden udløbet af 8 ugers fristen.

Mor

  • 3 måneder før forventet fødsel fortælle arbejdsgiver om det forventede fødselstidspunkt, og at hun agter at udnytte retten til fravær før fødslen  (graviditetsorloven)
  • Inden 8 uger efter fødslen/modtagelsen fortælle arbejdsgiver, at hun ønsker at udnytte ret til fravær i de første 14 uger efter fødslen (barselsorlov), og hvornår hun forventer at genoptage arbejdet. 
  • Inden 8 uger efter fødslen/modtagelse fortælle, at hun ønsker at udnytte sin ret til orlov efter den 14. uge (forældreorlov - 32 uger) og muligheden for forlængelse (8+6 uger), begyndelsen og længden heraf. Falder perioder af flere omgange så begyndelse og længden af senere fravær. 
  • Senest 8 uger efter fødslen/modtagelse fortælle arbejdsgiver, hvis hun ønsker at udskyde retsbaseret mellem 8 og 13 uger. Når mor så vil gøre brug af orloven, skal det varsles med 16 uger, hvornår orloven skal afholdes og længden. Varsles det ikke korrekt, kan arbejdsgiver kræve at retten først udnyttes, når varslet er udløbet.
  • Senest 8 uger efter det tidspunkt, hvor mor ønsker at modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, f.eks. når lønnen stopper, eller når man skal afholde udskudt aftalebaseret forældreorlov uden løn, skal Udbetaling Danmark have besked. Se Udbetaling Danmark

Far/medmor

  • 4 uger før forventet fødsel fortælle arbejdsgiver, om far/medmor ønsker at gøre brug af retten til fravær  i 2 sammenhængende uger (fædre-/medmødreorlov).
  • Inden 8 uger efter fødslen/modtagelse fortælle om far/medmor  ønsker at udnytte sin ret til orlov efter den 14. uge (forældreorlov - 32 uger ) og muligheden for forlængelse (8+6 uger), begyndelsen og længden heraf. Falder perioder af flere omgange så begyndelse og længden af senere fravær. 
  • Senest 8 uger efter fødslen/modtagelse fortælle arbejdsgiver, hvis far/medmor ønsker at udskyde retsbaseret mellem 8 og 13 uger. Når far/medmor så vil gøre brug af orloven skal det varsles med 16 uger, hvornår orloven skal afholdes og længden. Varsles det ikke korrekt, kan arbejdsgiver kræve, at retten først udnyttes, når varslet er udløbet. 
  • Senest 8 uger efter det tidspunkt, hvor far/medmor ønsker at modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, f.eks. når lønnen stopper, eller når man skal afholde udskudt aftalebaseret forældreorlov uden løn, skal Udbetaling have besked. Se Udbetaling Danmark