Gå til sidens indhold

Barsel og udskydelse, forlængelse m.v.

Udskydelse, forlængelse og genoptagelse af orlov

Her sondres mellem retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af forældreorloven.

Retsbaseret udskydelse 
Som forældre har I ret til at udskyde minimum 8 uger og maksimum 13 uger af de 32 ugers forældreorlov til et senere tidspunkt. Det er kun den ene af forældrene, der kan benytte sig af retten. Når orloven skal holdes, skal det ske samlet og inden barnet er fyldt 9 år. 

Du kan tage den retsbaseret orlov med til en ny arbejdsgiver og her varsle med 16 uger, at du ønsker at gøre brug af den.  

For at kunne udskyde og afholde en udskudt retsbaseret orlov skal du være i beskæftigelse. Du kan ikke benytte dig af reglerne om forlængelse (40 eller 46 uger), hvis du har valgt retsbaseret at udskyde.  

Finder du på et senere tidspunkt ud af, at du ikke har mulighed for at afholde retbaseret orlov på 8-13 uger, fordi perioden måske er for lang, så vil du kunne konvertere den retbaseret orlov til aftalebaseret orlov med de rettigheder, der gælder her.  

Aftalebaseret udskydelse
Du har også mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Her er der intet krav til antal uger, og begge forældre kan gøre brug af det. Ønsker du at udskyde 13 uger, kan du f.eks. øremærke de 8 uger som retsbaseret udskydelse og de sidste 5 uger som aftalebaseret udskydelse. 

Benytter du reglerne om udskydelse, kan du ikke samtidig anvende regler om forlængelse (40 eller  46 uger)  Dog er der mulighed for delvist at genoptage arbejdet f.eks. ved at aftale udskydelse af 5 uger og så genoptage arbejdet på halv tid i samlet 10 uger.  

Den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven kan, i modsætning til den retsbaserede, afholdes i perioder f.eks. drypvis. Afholdelse af udskudt orlov kræver, at du er i beskæftigelse. 

På det kommunale/regionale område er der et varsel på 8 ugers varsel, hvis ikke der fremgår et varsel af aftalen, så sørg for at få det aftalt.

Skifter du job, har du ikke på sammen måde som ved retsbaseret udskudt orlov, ret til med det fornødne varsel at afholde orloven. Vil du gerne afholde orlov, som du tidligere har udskudt efter aftale med din gamle arbejdsgiver, så kræver det en aftale med din nye arbejdsgiver.  

Arbejdsgiver skal senest 8 uger efter fødslen have besked, om du ønsker at udskyde en del af forældreorloven.

Forlængelse af forældreorlov

Som forældre kan I begge vælge at forlænge forældreorloven på 32 uger til 40 (+ 8) eller 46 uger (8+ 6). For at kunne forlænge til 46 uger skal du være i beskæftigelse. I skal dog være opmærksom på, at der stadig kun er ret til 32 ugers dagpenge tilsammen til begge forældrene. Da arbejdsgiver forudsætter at få barselsdagpenge i refusion for, at man kan få sin sædvanlige løn, vil du skulle oplyse for Udbetaling Danmark, at dagpengene ikke må sættes ned før efter perioden med fuld løn. Dagpengebeløbet bliver derfor tilsvarende mindre i de resterende uger, når du skal have dem fordelt ud på 40 eller 46 uger.

En anmodning om forlængelse har i forhold til barselsdagpengene virkning for bege forældre. Hvis begge forældres arbejdsgivere forudsætter fuld dagpengerefusion for at give fuld løn under fraværet, skal man være opmærksom på, om en evt. forlængelse reelt er mulig. 

Du kan ikke forlænge og samtidig retsbaseret udskyde din forældreorlov. Arbejdsgiver skal inden 8 uger efter fødslen have besked, om du ønsker at forlænge orloven.   

Delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse
Du kan også som ansat aftale med din arbejdsgiver, at du genoptager arbejdet delvist (på deltid i forhold til din normale arbejdstid) f.eks. arbejde på halvtid i 5 uger og på den måde forlænge orloven i 10 uger. Du får løn for de timer, du har genoptaget arbejdet, og dagpenge for de timer, hvor du holder orlov. Delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse kræver, at I som forældre ikke har valgt at forlænge forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger.

Delvis genoptagelse af arbejdet kan også ske ved udskudt forældreorlov. Det kræver dog, at der er tale om den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven og ikke den retsbaserede udskydelse.

Far/medmors fleksible fædreorlov

Som far/medmor kan du også under fædre-/medmødreorlovens 2 sammenhængende uger i forbindelse med fødslen/adoptionen benytte dig af fleksibiliteten. Hvis ikke du ønsker afholde de 2 uger med det samme, kan du genoptage arbejdet delvis og forlænge, så du f.eks. holder 2 dages fædreorlov i forbindelse med fødslen og så derefter genoptager arbejde og aftaler med arbejdsgiver, at du holder 1 dags orlov i de næste 8 uger. 

Pr. 1. januar 2018 blev det muligt med mere fleksibilitet, så far/medmor ikke skal afholde de 2 uger i en sammenhængende periode inden for de første 14 uger efter fødslen. Far/medmor vil derfor kunne placere 2 dage  i 1. uge og 3 dage i 5. uge og resten i 10. uge. Det forudsætter dog en aftale med arbejdsgiveren.