Gå til sidens indhold

Barsel og sorgorlov

Hvis dit barn dør eller er dødfødt, har du ret til sorgorlov.

For forældre ansat i kommuner og regioner
Hvis et barn er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge, har hver af forældrene ret til sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Tilsvarende gælder for begge adoptanter, hvis barnet dør inden den 32. uge efter modtagelsen.

Hvis moren efter fødslen lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges hendes fraværs- og dagpengeret samt retten til sædvanlig løn med hendes sygdomsperiode dog højst indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.

I de perioder af sorgorloven, hvor der ikke er ret til løn, men alene dagpenge optjenes en fuld pensions- og ferieret.

For forældre ansat i staten
Hvis et barn er dødsfødt eller dør inden det fyldte 18. år, har hver af forældrene ret til løn under orlov i indtil 26 uger herefter. Samme ret til løn under orlov gælder for adoptanter og kommende adoptanter, der har modtaget et barn, hvis barnet dør inden det fylder 18 år.

Hvis moren efter fødslen lider af en graviditetsbetinget sygdom, forlænges hendes ret til sædvanlig løn med hendes sygdomsperiode dog højst indtil udløbet af den 46. uge efter fødslen.

Hvis barnet bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, har forældrene ret til løn i indtil 14 uger herefter.

Forældre ansat i det private
Privatansatte forældre har som minimum ret til dagpenge under sorgorlov. De kan også have ret til løn efter deres individuelle kontrakt eller gældende overenskomst.

Der optjenes ret til betalt ferie efter ferieaftalen, når der indbetales pensionsbidrag/optjenes pensionsalder.