Gå til sidens indhold

Barsel og medmor

En kvinde, der er gift eller registreret partner med en anden kvinde, og har underskrevet samtykke til kunstig befrugtning og erklæring om medmorskab, kan opnå medmorskab til det barn, der fødes af den anden kvinde som følge af behandlingen. Det er Familieretshuset, der træffer afgørelse om kvindens medmorskab.

Som medmor har du de samme rettigheder som en far og har ret til fravær i 2 uger inden for de første 14 uger efter fødslen.

Hvis du som medmor er ledig, skal de 2 ugers fravær holdes i en sammenhængende periode umiddelbart efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet. Hvis du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende kan de 2 ugers orlov i stedet holdes i en ikkesammenhængende periode inden for de første 14 uger efter fødslen. For lønmodtagere kræver det en aftale med arbejdsgiveren.