Gå til sidens indhold

Barsel

Her kan du læse mere generelt om graviditets-, barsels- og forældreorlov til både mor og far/medmor for børn født før den 2. august 2022.

Som mor kan du gå fra på graviditetsorlov med løn 8 uger før forventet fødsel, hvis du er ansat i en kommune eller region og 6 uger før forventet barsel, hvis du er ansat i staten. Terminsdagen tæller med i de 8 uger. Når barnet er født, går mor på barselsorlov. Barselsorloven starter dagen efter fødslen. Mor har pligt til at være på barselsorlov de 2 første uger efter fødslen. Mor har i alt ret til barselsorlov med løn i 14 uger efter barnets fødsel. Efter den 14 uge har mor ret til forældreorlov i 32 uger. Her skal man være opmærksom på, at dele af perioden er med løn og andre dele er med eller uden barselsdagpenge.

For forældre i det offentlige er der indført den såkaldte 6+7+6 model, hvilket indebærer, at mor og far/medmor efter barnets 14 uge efter fødslen/modtagelsen hver især har ret til 6/7 ugers fravær med løn. Der er således øremærket 7 ugers forældreorlov med løn til far/medmor og 6 uger til mor. Retten til løn bortfalder, hvis ikke den reserverede orlov anvendes. Herudover har far/medmor og mor til sammen ret til 6 ugers fravær med sædvanlig løn. Disse uger kan de dele med f.eks. 3 til mor og 3 til far/medmor eller f.eks. lade alle 6 uger gå til mor.   

Er far f.eks. ansat i regionen og mor i kommunen, er forældrene på hver deres overenskomst og kan derfor begge to benytte sig af de 6 ugers forældreorlov som har til sammen. De har derfor til sammen forældreorlov med løn i 7+6+6+6.  

Som far/medmor har du ret til 2 ugers fædre-/medmødreorlov med løn efter barnets fødsel. De 2 ugers fravær kan holdes i en sammenhængende periode umiddelbart efter barnets fødsel eller modtagelse i hjemmet. Efter aftale med arbejdsgiver kan de 2 ugers orlov i stedet holdes i en ikkesammenhængende periode i de første 14 uger efter fødslen. Herudover har du så ret til minimum 7 uger med løn, jf. 6+7+6-modellen. Efter mors 14 ugers barselsorlov har du også ret til forældreorlov i 32 uger. Forældrene har dog kun ret til barselsdagpenge i tilsammen 32 uger.

For at kunne få løn forudsætter arbejdsgiver at få barselsdagpengerefusion. De uger du får løn trækkes således fra i perioden på 32 uger efter den 14. uge. Er både mor og far begge ansat i kommunen og benytter sig af orlov med løn, så er der 13 uger tilbage med barselsdagpenge - 32 uger - (6 + 7 + 6) = 13 til forældrene til sammen.    

De fleksible barselsregler indebærer, at der er mulighed for, at forældrene forlænger (8+6 uger), udskyder (mindst 8 og højst 13 uge) eller genoptager arbejdet delvist. Mulighederne er mange, så forældrene må tilrettelægge barslen så den passer bedst til de individuelle behov. 

Der gælder særlige varslingsregler for afholdelse af orlov. Særligt skal mor være opmærksom på at varsle sin arbejdsgiver senest 3 måneder før forventet fødsel. Far/medmor skal varsle sin fædre-/medmødreorlov inden 4 uger før forventet begyndelse af de 2 ugers fravær ved fødslen. Inden 8 uger efter fødslen skal begge forældre varsle om og i givet fald, hvordan de ønsker at benytte deres ret til fravær, herunder om de vil udskyde (mindst 8 og højst 13 uger) og hvordan perioderne falder. 

Det er vigtigt at sondre mellem retten til fravær, retten til orlov med løn og retten til orlov med barselsdagpenge. Forældrene kan tilsammen holde orlov med dagpenge i 52 uger (4 (graviditetsorlov) +14  (mors barselsorlov) +2 (fædreorlov) +32 (forældreorlov) men de tilsammen har en fraværsret i op til 112 uger (4+14+2+32+14 +32+14). Begge forældre har nemlig ret til fravær i op til 32 uger + en forlængelse på op til 14 uger.

Der optjenes ret til betalt ferie efter ferieaftalen, når der indbetales pensionsbidrag/optjenes pensionsalder.

Udbetaling af barselsdagpenge ligger hos Udbetaling Danmark. Læs mere om barselsdagpenge.

Læs om reglerne på barselsområdet.