Gå til sidens indhold

Børn og barsel

Læs om barselsrettigheder, omsorgsdage, ret til frihed ved børns sygdom

Reglerne for barselsorlov/adoption er meget fleksible. Det giver dig mulighed for at tilrettelægge et forløb, som passer præcis til dig og din familie. I menuen til venstre kan du få et overblik over reglerne for barsel, dagpenge, omsorgsdage med mere.

Det er en god idé at tænke over, hvordan du vil holde din barselsorlov, og hvordan du eventuelt vil dele den med din partner. Det er barselloven, der bestemmer, i hvilket omfang du som forælder har ret til at være fraværende fra dit arbejde, og i hvilket omfang du har ret til barselsdagpenge fra det offentlige.

Du kan anvende Forbundet Kultur og Informations barselsberegner til at få et overblik over dine rettigheder og længden af din barsel. 

Hovedprincippet i reglerne om barsel er, at forældre tilsammen kan holde orlov i op til 112 uger, men kun har ret til dagpenge i 52 uger.

Nogle orlovsperioder er reserveret moren, andre er reserveret faren/medmoren, og endelig er der perioder, som dækker begge forældre.

Vigtige begreber: 

  • Graviditetsorlov, som gælder mors fraværsperiode før fødsel.
  • Barselsorlov, som gælder mors fraværsperiode i 14 uger efter barnets fødsel.
  • Fædreorlov, som gælder fars/medmors fraværsperiode i 2 uger inden for de første 14 uger.
  • Forældreorlov, som gælder mors og fars/medmors fraværsperiode i 32 uger efter de første 14 uger.

Nogle af perioderne er fleksible. Det betyder, at forældrene for eksempel har mulighed for at udskyde en del af orloven og at genoptage arbejdet delvist i orlovsperioden.

Husk at varsle din orlov

Det er vigtigt, at du overholder varslingsfristerne i forhold til din arbejdsgiver. Du skal især være opmærksom på:

  • at du skal fortælle din arbejdsgiver om din graviditet og kommende orlov senest 3 måneder før forventet fødsel
  • at fædre/medmødre skal varsle fædreorlov senest 4 uger inden forventet fødsel
  • at du skal give din arbejdsgiver besked om, hvornår du forventer at genoptage arbejdet senest 8 uger efter fødslen.

Retten til løn under barsel fremgår af din overenskomst

På det offentlige område er der indgået tre aftaler om barsel: Én på det kommunale område, én på det regionale område og én på det statslige område.

Er du privatansat uden overenskomst, vil reglerne for løn under barsel fremgå af din individuelle ansættelseskontrakt og i funktionærloven.

For adoptanter gælder stort set tilsvarende bestemmelser.