Gå til sidens indhold

Uro på bibliotekerne

Forbundet Kultur og Informations uroundersøgelse fra 2016 viste, at mange biblioteker oplever uro, konflikter eller trusler. Kontakt forbundet hvis du har brug for råd eller vejledning.

På flere folkebiblioteker er uro en del af arbejdsdagen. Udad reagerede unge, ustabile og vrede borgere og trusler mod personaler forekommer på folkebibliotekerne. Det fremgår af en rundspørge blandt tillidsrepræsentanter på folkebibliotekerne fra december 2017. 70 % af bibliotekerne har inden for det sidste år oplevet uro, konflikter og trusler. Læs Forbundet Kultur og Informations uroundersøgelse her.

Lokale beredskabsplaner og retningslinjer er derfor vigtige redskaber, så medarbejdernes arbejdsmiljø sikres bedst mulig.

Det anbefales, at de lokale MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisationer arbejder med følgende 3 elementer: Overblik, forebyggelse og håndtering/bearbejdning. Læs mere.

Obligatoriske retningslinjer.

På offentlige arbejdspladser skal MED-systemet udarbejde retningslinjer for identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. Roller, ansvar og opfølgning på retningslinjerne er vigtig. I vejledningen til aftalen er der konkrete forslag til hvad man kan gøre.

 • Skab overblik
  • Overblik - skab overblik inden der handles:
   Hvad er karakteren og omfanget af trusler, vold og udad reagerende borgere på biblioteket/borgerserviceskranke, hvornår og hvor er risikoen størst.
  • Kortlægning via APV og trivselsmålinger. Afdæk forekomsten/risikoen for trusler/grænseoverskridende adfærd fra borgere, vold og hvad den betyder for medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø.
  • Registrering. Sørg for at notere hændelser ned – store som små – og drøft det i personalet, så det ikke bliver et individuel problem, om man er ”hårdhudet” eller ej.
 • Forebyggelse
  • Sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer, så de er klædt på til at kunne håndtere dialog med udad reagerende unge/truende borgere. Få træning i at spotte advarselssignaler, lær konflikthåndtering og brug af sproglige nedtrapningsteknikker.
  • Sørg for godt kollegaskab, så sparring og feedback løbende kan ske omkring konkrete episoder. Ingen skal stå alene med oplevelserne.
  • Husk at de nye på jobbet også klædes på.
  • Have et klart beredskab og retningslinjer. Vær f.eks. flere på vagt og sikre viden om, hvad I konkret gør, hvis der opstår kritiske situationer. Tilkalder man vagt/politi og/eller ledelse? Kan man forlade lokalet/bygningen? Er der flugtveje, overfaldsalarm m.v.
  • Indretningen skal både være indbydende og funktionel i forhold til bibliotekets kerneopgaver, men den skal også kunne give medarbejderne en følelse af tryghed.
 • Håndtering og bearbejdning
  • Arbejdspladsens beredskab. Det skal være helt klart hvad, hvordan, hvem og hvorfor i konkrete situationer. En klar beredskabsplan kan være en tryghed i sig selv.
  • Akut støtte. Lær at give kollegial første hjælp og vær opmærksom på, at kolleger reagerer forskelligt.
  • Anmeldelse. Vær klar på om en episode skal anmeldes til f.eks. Arbejdsmarkedets Erhvervsikring politi og/eller skal oplistes i en intern uro log?
 • Påvirkning

  Det kan være meget ubehageligt at være udsat for truende borgere og egentlige overgreb. Det påvirker både den enkelte og hele arbejdspladsen. En episode kan i sig selv måske være rimelig harmløs, men hvis der kommer flere episoder over længere tid kan det påvirke negativt og måske være udløsende faktor i forbindelse med stress eller anden sygdom. Symptomer som søvnproblemer, hovedpine, koncentrationsbesvær, grådlabilitet, spekulation om årsag og skyld og forhøjet stressniveau er nogle forhold, man skal være opmærksom, hvis man som medarbejder har været udsat for episoder.

  Hvad gør jeg?

  Har du eller en kollega været ude for en ubehagelig/kritisk episode, så gå til ledelse, tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant, så det kan blive indberettet og håndteret efter jeres lokale procedurer.

  Har arbejdsgiver ikke et psykologisk beredskab, så kontakt PFA via din helbredsikring/Early Care hvor der evt. kan blive henvist til psykolog eller anden hjælp.

  Du kan som altid kontakte Forbundet Kultur og Information.