Gå til sidens indhold

Trivselsundersøgelse/APV

APV: En arbejdspladsvurdering (APV) er en kortlægning af arbejdspladsens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. En APV skal foretages mindst hver tredie år eller hver gang, der sker større ændringer på arbejdspladsen, fx omstrukturering, ny teknologi mv. Det følger af arbejdsmiljøloven. Der er ikke krav om, at man skal anvende en bestemt metode. Men typisk vil man anvende spørgeskemaer til afdækning af forholdene og derefter udarbejde en handleplan, der viser hvordan, hvem og hvornår, der er planlagt opfølgning på eventuelle problemer.

Formålet med APV'en er at sikre, at arbejdspladsen er sikkerheds- og sundhedsmæssig i orden. En APV skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte.

Læs mere hos Videncenter for arbejdsmiljø

Trivselsundersøgelser: Alle offentlige arbejdspladser skal mindst hvert tredje år gennemføre en trivselsmåling. Det blev aftalt i 2007 i forbindelse med 3-partsforhandlingerne mellem regeringen, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne. Trivselsmålingen må ikke forveksles med APV'en, som også skal gennemføres mindst hvert tredje år. De 2 undersøgelser kan sikkert mange steder alligevel lægges sammen.