Gå til sidens indhold

Sundhed

 • Sundhed på arbejdspladsen

  KTO og KL har indgået en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, der gælder for de kommunale arbejdspladser. I denne aftale er der krav om, at de enkelte kommunale arbejdspladsers øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg skal aftale retninglinjer vedrørende sundhed. Retningslinjerne har til formål at fremme en forebyggende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø, og der skal være konkrete sundhedsfremmende initiativer indarbejdet. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg beslutter, i hvilket omfang retningslinjerne skal udfyldes lokalt. Indsatsen kan f.eks. indeholde tilbud om massage, fysioterapi, motion, kostvejledning, psykologhjælp. Til brug for arbejdet er der udarbejdet en vejledning til aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne.

  BAR FOKA (branchearbejdsmiljørådet for Finans, Offentlig kontor og Administration) har bl.a. igangsat et projekt om den sunde arbejdsplads, hvor der var mulighed for at afprøve nye metoder i arbejdet med sundhed på arbejdspladsen ud fra en bred og positiv tilgang til sundhed.

  I den forbindelse fik de udarbejdet en hjemmeside www.sundarbejdsplads.dk hvor man foruden sundhed kan læse om anerkendelse, trivsel, balance, kost og bevægelse.

 • Mental sundhed

  Sammen om mental sundhed er en portal med værktøjer og viden til arbejdspladserne, så man kan undgå eller tackle stress, angst og depression på arbejdet. Det kan mange gange være svært at vide, hvad man kan og skal gøre som kollega, TR eller leder, hvis en kollega har det svært. Sammen om mental sundhed har samlet en række spørgsmål med tilhørende svarmuligheder afhængig af situationen.

  Hvad kan du gøre,hvis du er ved at gå ned med flaget? Hvordan kan du forebygge, at du går ned med flaget? Hvordan kan du blive i arbejde, selvom du har det svært og endelig, hvordan kan du finde tilbage efter sygefravær.


  Hvad kan du gøre for at hjælpe?
  Som leder - hvordan kan du forebygge, at dine medarbejdere udvikler mentale helbredsproblemer og går ned med flaget? Hvordan støtter du en medarbejder med at blive i arbejde, selvom vedkommende har det svært og endelig hvordan hjælpe en medarbejder med at finde tilbage efter sygefravær.

  Som nøgleperson - hvordan kan du være med til at forebygge, at dine kolleger udvikler mentale helbredsproblemer og går ned med flaget? Hvordan støtter du en kollega med at blive i arbejde, selvom vedkommende har det svært og endelig, hvordan hjælper du en kollega med at finde tilbage efter sygefravær.

  Som kollega - hvordan forbygger du, at du eller dine kollegaer går ned med flaget? Hvordan støtter du en kollega med at blive i arbejde, selvom vedkommende har det svært og endelig, hvordan kan du hjælpe en kollega med at finde tilbage efter sygefravær.