Gå til sidens indhold

Stress

Mange oplever stresstilstande på et eller andet tidspunkt i deres arbejdsliv. Kontakt din læge og Forbundet Kultur og Information, hvis du er i tvivl, om du bør sygemelde dig.

Der tales og skrives rigtig meget om stress. Mange mennesker rammes også af stress. Men stress kan være svær at få hold på. Stress bliver ofte forvekslet med travlhed eller sygdom. Stress er ikke en sygdom, men kan udløse forskellige sygdomme. Det er her vigtigt at skelne mellem to slags stress: Den kortvarige, som er normal og gavnlig, og den langvarige, som er skadelig for helbredet. For de personer der bliver ramt af stress har det alvorlige konsekvenser både for dem selv, familien, kolleger og arbejdsplads. Stress opleves forskelligt, og det, der stresser dig, stresser ikke nødvendigvis din kollega. Derfor er det vigtig at have viden om stress både som individ, kollega, leder og arbejdsplads, så der kan tages de rigtige tiltag i tide.

Viden om stress

Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø har en temaside om forebyggelse og håndtering af stress. 

Arbejdstilsynet har en temaside om stress, sådan forebygges stress og sådan håndteres stress.   

 

 • Forbundets stressundersøgelse fra 2015

  Forbundet Kultur og Information har sammen med Akademikerne lavet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Nu foreligger delrapporten "Bibliotekarernes stress - Undersøgelse 2015", hvor det bliver belyst, i hvilken grad Forbundet Kultur og Information medlemmer er stressede i hverdagen og oplever problemer med stress på deres arbejdsplads. Der ses på hvilke grupper blandt bibliotekarerne, der er i større risiko for stress end andre, og hvilken betydning en række faktorer har for risikoen for stress. Endvidere undersøges det, hvilken rolle ledelse og arbejdspladskultur spiller i forhold til stress. Og endelig hvordan der er sammenhæng mellem produktivitet, kvalitet og stress.

  1.709 af Forbundet Kultur og Information medlemmer besvarede spørgsmålene, hvilket gav en af de højeste svarprocenter (55,2 %) blandt akademikerne. I rapporten er forbundets resultater stillet over for det samlede resultat for de øvrige akademikergrupper (f.eks. tandlæger, gymnasielærere, djøffer, magistre og ingeniører).

  Highlights fra undersøgelsen:

  • 6 ud af 10 medlemmer (63 %) beskriver, at deres arbejdsplads er præget af stress
  • 4 ud af 10 medlemmer (40 %) beskriver sig selv som stresset i hverdagen
  • Arbejdet er den vigtigste kilde til stress i modsætning til privatlivet
  • Medarbejdere (41%) er mere stressede end lederne (31 %), og medarbejderne (34 %) beskriver deres arbejdsplads som præget af stress i højere grad end lederne (66 %).
  • Aldersgruppen 30-59 årig er mere stresset end medarbejdere i de øvrige aldersgrupper
  • Medarbejdere med hjemmeboende børn under 7 år er mere stressede end medarbejdere med hjemmeboende børn på 7 år eller ældre og medarbejdere uden hjemmeboende
  • 47 % medlemmer mener alt i alt, at de har en god nærmeste leder.
  • Kun 4 % af de medlemmer, der har en god nærmeste leder, oplever i høj grad stress i hverdagen. For de medlemmer, der ikke har en god nærmeste leder, er det 14 % der i høj grad er stresset i hverdagen.
  • 31 % af medlemmerne synes ikke, at deres leder er fagligt klædt på til at håndtere eventuelle problemer med stress og psykisk arbejdsmiljø.
  • 17 % af medlemmerne er på arbejdspladser, hvor stress i høj grad ses som den enkeltes eget problem. 36 % af medlemmerne er på arbejdspladser, hvor det i nogen grad anses som den enkeltes eget problem.
  • På en skala fra 1-10 vurderer medlemmerne deres produktivitet i gennemsnit til 8,8. De medlemmer, der i meget høj grad er stressede i hverdagen vurderer deres gennemsnitlige produktivitet til 6,7 hvorimod de medlemmer, der i meget lav grad er stresset eller slet ikke er stresset vurderer deres gennemsnitlige produktivitet til 9,2.
  • 7 ud af 10 medlemmer oplever i høj grad, at de kan udføre arbejdsopgaver med forsvarlig faglig kvalitet.
  • 23 % af medlemmerne oplever i høj grad generende forstyrrelser i arbejdet og blandt disse er 14 % i høj grad stresset i hverdagen.

  Læs hele rapporten.