Gå til sidens indhold

Social kapital

Social kapital handler om, at arbejdspladser opnår fordele ved at samarbejde. Fordele, som arbejdspladsen ikke kan opnå ved, at medarbejderne arbejde hver for sig. Det er samspillet mellem mennesker, der skaber værdi for en virksomhed. Undersøgelser har vist, at virksomheder med høj social kapital typisk har et bedre arbejdsmiljø og klarer sig bedre i konkurrencen.

Social kapital forstås som en ressource, der rækker ud over individet fremfor som en egenskab ved individet. Social kapital består af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Det er de grundelementer på en arbejdsplads, som skal gøre, at medarbejdere og leder i fællesskab er i stand til at løse de kerneopgaver, der er hverdagen på arbejdspladsen.

Tillid er ikke noget, man kan pålægge andre at have til en. Ledelse, medarbejder og tillidsvalgte kan optræde troværdigt og dermed opbygge tillid. Eksempler på tillid kan være velvillighed, hvor man viser sine gode hensigter, kompetencer, hvor man viser, at man ved, hvad man taler om, konsistent adfærd, dvs. man har en gennemskuelig og forklarlig adfærd og lydhørighed, hvor man tager andres synspunkter seriøst.

Retfærdighed. Retfærdighed er et udtryk for, om man synes tingene går ordenligt for sig. Det er individuelt, om man føler sig retfærdigt behandlet eller ej. Eksempler på retfærdighed kan være involvering, hvor de berørte bliver hørt, respekt, hvor man behandler andres synspunkter seriøst og synlighed, hvor beslutningsprocesser er gennemskuelige.

Samarbejde. Forudsætning for at udvikle et smidigt samarbejde er, at ledelse og medarbejdere opbygger forståelser for gensidige forpligtelser. Det er vigtigt, at man på en arbejdsplads ved, hvem der har ansvar for hvad, og at opgaver og roller er klare og velkendte. Eksempler på samarbejde kan være accept af både fælles og forskellige interesser, helhedsforståelse, villighed til at gå på kompromis og evne til at stille spørgsmål uden allerede at forudsætte svaret.

Arbejdsmiljørådet har udarbejdet en hvidbog om virksomhedernes sociale kapital.

Arbejde med og måling af social kapital.

På denne temaside om social kapital kan du læse mere om social kapital, nøglebegreber, parternes rolle, hvordan I kommer godt i gang og konkrete øvelser.  

Det kan også være en god ide at foretage en måling af den sociale kapital for at kunne konkretisere og målrette arbejdsmiljøindsatsen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udarbejdet spørgeskemaer af forskellige længde.

Arbejdsmiljørådet har også spørgeskema og guide til måling af virksomhedens social kapital.

Læs mere:

De skjulte velfærdsreserver - viden og vision om offentlig ledelse med social kapital