Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Hjemmearbejdsplads

At arbejde hjemme kan give såvel arbejdspladsen som de ansatte en række fordele i form af øget koncentration, større fleksibilitet og mindre transporttid.

Inden beslutning om hjemmearbejdspladser kan det være en god ide at gøre sig overvejelser og læse en række gode råd

Hvis hjemmearbejdet foregår regelmæssigt og har et vist omfang, er det formelt omfattet af en række af arbejdsmiljøreglerne, og planlægningen bør derfor ske i en dialog med medarbejderne og arbejdsmiljøorganisationen.

Der vil også skulle tages stilling til en række spørgsmål omkring datasikkerhed, når medarbejdere bringer arbejdet med hjem.

 • Arbejdsmiljøregler ved hjemmearbejde

  Hovedreglen er, at arbejdsmiljølovgivningen gælder, når den ansatte udfører arbejde i hjemmet. Dog gælder bestemmelserne om arbejdets indretning, arbejde ved en computer, virksomhedens sikkerhed- og sundhedsarbejde og hvileperiode og fridøgn kun i begrænset omfang.

  Læs Arbejdstilsynets vejledning om hjemmearbejde.

  Læs Arbejdstilsynets spm/svar omkring hjemmearbejdsplads.

  Indretning af hjemmearbejdspladsen
  Bestemmelse om arbejdsstedets indretning gælder kun arbejdet i hjemmet, der foregår 1) i hele arbejdstiden eller 2) det sker regelmæssigt og arbejdstiden i den ansattes hjem mindst svarer til 1 dag pr. uge. Arbejdet du derfor hjemme i mindre omfang, er der ikke samme krav til indretning af hjemmearbejdspladsen (f.eks. inventar og belysning).

  Skærmarbejde
  Arbejdstilsynets vejledning om skærmarbejde som blev opdateret december 2020 foreligger nu og indeholder bestemmelser om: 

  • Skærm
  • Mus og tastatur
  • Arbejdsbord
  • Stol
  • Skærmbriller
  • Bærbare computere.

  Sikkerheds- og sundhedsarbejde
  Arbejdspladser med mere end 9 ansatte er omfattet af krav om en arbejdsmiljøgruppe, også hvis der arbejder helt eller delvist hjemme. Arbejder medarbejderne regelmæssigt eller permanent i hjemmet, så har arbejdsmiljøgruppen en opsøgende funktion. Besøg i den ansattes hjem kræver dog samtykke. Arbejdstilsynet vil som udgangspunkt heller ikke komme i private hjem.

  APV
  Arbejdspladsens arbejdspladsvurdering (APV) skal også omfatte hjemmearbejdspladser, hvis det forekommer regelmæssigt og svarer til mindst 1 dag pr. uge.

  Kontakt Arbejdstilsynet, hvis der er spørgsmål til forståelse af reglerne.

  Hjemmearbejdsplads og COVID 19.
  Arbejdstilsynets udmelding omkring hjemmearbejdspladser i forbindelse med coronakrisen.

 • Arbejdsskade og hjemmearbejde

  Hvis du kommer til skade, mens du arbejder hjemme, vil du som udgangspunkt være omfattet af de samme regler, som var du på kontoret.

  Arbejdsmarkedets Erhvervsikring har en anvist en række forhold og betingelser for, at din skade i hjemmet kan blive betragtes som en arbejdsskade. 

  Det afgørende er f.eks. om adfærden var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke. Om den tilskadekomne var beskæftiget på en måde, der kan defineres som arbejde i arbejdsgiverens interesse, da tilskadekomne kom til skade.