Gå til sidens indhold

Fysisk arbejdsmiljø

Kontakt Forbundet Kultur og Information, hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø.

Såvel det fysiske som de psykiske arbejdsmiljø har betydning for trivsel og godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det fysiske arbejdsmiljø er det, der danner de fysiske rammer for dit arbejde - f.eks. indretning, indeklima, lys, varme, støj m.v i modsætning til det psykiske som bl.a. handler om relationer mellem mennesker, planlægning, arbejdsmængde, ressoucer, krav og forventninger.

Indretning
Branchearbejdsmiljørådet for Finans/Offentlig kontor og administration sætter fokus på nye indretninger som storrum og åbne kontorlandskaber og forebyggelse af støj og stress ved disse indretningsformer. Der er udarbejdet en særlig storrumsguide, som kan være med til at sikre, at nyindretningen bliver en succes og ikke en fiasko. Der findes også bud på fremtidens kontor og organisering af arbejdet.

Indeklima
Indeklimaet har stor betydning for om du og dine kolleger trives godt på arbejdspladsen og føler jer godt tilpas. Et dårligt indeklima kan betyde, at din koncentration og arbejdsevne bliver nedsat og i værste fald kan det være medvirkende til øget sygefravær. Læs mere om luftkvalitet, gener fra indekllima, lys, støj, temperatur og træk.

Varme
Når varmegraderne er på sit højeste en sommerdag, spørger mange sig selv, om der ikke er bestemmelser i overenskomsten eller lovgivning, der sætter en maks. temperatur på, hvor varmt det må være. Det er der desværre ikke, og der er ikke krav på varmefri i henhold til offentlige overenskomster og lovgivning. Arbejdstilsynet anbefaler, at temperaturen holdes på 20-22 grader ved stillesiddende eller stillestående arbejde. Arbejdstilsynet kræver, at temperaturen holdes under 25 grader, bortset fra perioder med hedebølge.

Arbejdsgiveren bør sørge for at tage sine forholdsregler og løse problemet, hvis det bliver meget varmt på arbejdspladsen, da meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.