Gå til sidens indhold

Arbejdsskade

Kontakt forbundet hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med en mulig arbejdesskade.

Kommer du til skade på dit arbejde, skal det anmeldes.

Der findes 2 typer arbejdsskader:

 • Arbejdsulykker
 • Erhvervssygdomme eller arbejdsbetingede lidelser

Bliver min arbejdsgiver inddraget, hvis jeg anmelder en arbejdsskade?
Når din læge eller du selv anmelder en arbejdsskade får du et kvitteringsbrev fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og hvis du af en eller anden grund ikke ønsker, at din arbejdsgiver skal blive orienteret om skadesanmeldelsen, skal du selv kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og standse sagsbehandlingen. I modsat fald vil din arbejdsplads og eventuel kolleger kunne blive inddraget i forbindelse med be/afkræftelse af elementer i sagen for at få den belyst. Din arbejdsgiver er som udgangspunkt ikke part i sagen.

 

 • Arbejdsulykke

  En arbejdsulykke er, hvis du pådrager dig en skade, der er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage, og som er forårsaget af arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. F.eks. at en reol vælter ned over dig, faldulykker, eller du udsættes for vold eller trusler om vold fra f.eks. borgere (psykisk skade).

  Anmeldelse 
  Arbejdsgiver har pligt til at anmelde en ulykke, men du kan også selv anmelde en. Anmeldelse skal ske senest 1 år efter, at skaden er sket. 

  Er du usikker på om skaden er anmeldt, så kontakt selv arbejdsgivers arbejdskadeforsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen som pr. 1.7.2016 har ændret navn til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

 • Erhvervssygdom eller arbejdstbetinget lidelse

  I modsætning til ulykker opstår erhvervssygdommene normalt efter, at en person har været udsat for en bestemt påvirkning over længere tid. Det kan være følgerne af dårligt psykisk arbejdsmiljø eller trusler, der udvikler sig til depression, posttraumatisk stress eller andre psykiske lidelser, som er forårsaget af forhold på arbejdspladsen. Fysiske belastninger over længere tid kan f.eks. være museskader, problemer med ryg- eller bevægeapparatet.   

  Anmeldelse
  Læger (og tandlæger) har pligt til at anmelde sagen, hvis der er en formodning for, at du er blevet syg på grund af dit arbejde.  Du kan også selv anmelde skaden. Anmeldelse skal ske senest et år efter, at du har fundet ud af, at sygdommen kan skyldes arbejdet.

 • Anerkendelse

  Der anmeldes rigtigt mange arbejdsskader – også på det psykiske område, men det er svært at få anerkendt dårligt psykisk arbejdsmiljø som en arbejdsskade. En anmeldelse vil dog medgå i statistikkerne, selvom sygdommen ikke bliver anerkendt.

  Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer en erhvervssygdom, kigger de på, om sygdommer fremgår af erhvervssygdomsfortegnelsen. Det kan f.eks. være skulderlidelser og andet på det fysiske område.

  På fortegnelsen over psykisk erhvervssygdomme finder man sygdommen posttraumatisk stressbelastning (PTSD). Det er ikke pt. grundlag for at optage f.eks. psykiske symptomer/stress efter samarbejdsproblemer, arbejdspres eller mobning på fortegnelsen, da der ifølge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ikke foreligger lægelig dokumentation på området, som viser en sikker sammenhæng mellem psykiske sygdomme og samarbejdsproblemer, arbejdspres eller mobning (ASK i afgørelse af 7.12.2010) .

  Når en sygdom ikke er på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i stedet forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget til vurdering, om sygdommen skyldes arbejdets særlige art. I den proces kan flere forskellige psykiske diagnoser, f.eks. uspecifik belastningsreaktion, tilpasningsreaktion, personlighedsændring efter katastrofe og depression være til debat. Depression er i 2016 kommet på erhvervssygdomslisten, men det er alene depression efter exceptionelle belastninger under krigsdeltagelse. Andre sager omkring depression efter store psykiske krav, kan fortsat alene anerkendes konkret efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har udarbejdet et notat om psykiske sygdomme. Der kan også læses mere om psykisk sygdom som arbejdsskade her.

 • Erstatning

  Hvis en arbejdsskade anerkendes, kan den udmønte erstatning, hvis betingelserne er opfyldt.

  • Godtgørelse for varigt mén - hvis méngraden er mindst 5 %
  • Erstatning for tab af erhvervsevne (indtægtstab) - tab af erhvervsevne er mindst 15 %
  • Udgifter til behandling

 • Anke eller genoptagelse af sag

  Hvis du får afslag på en anmeldelse, kan sagen ankes til Ankestyrelsen.

  Genoptagelse af sager om erhvervsevnetab
  Det kan være relevant at få sagen genoptaget, hvis vurderingen af tabet er for lav, din årsløn før skaden var højere end fastsat og begrundelse for afgørelsen ikke er tilstrækkelig. Konsekvensen ved en genoptagelse er, at der bliver en ny vurdering som kan blive den samme, give en højere eller lavere erstatning eller erstatningen kan bortfalde. Der kræves dog ikke tilbagebetaling af erstatningen. Henvendelse skal ske til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.